Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v Liptovskom Mikuláši

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Liptovský Mikuláš v okrese Liptovský Mikuláš.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 73
KÚ: Bodice

Poloha
505-308/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Ladislava;filiálny kostol sv.Ladislava

Zvonica drevená Nahrať súbor Zvonica drevená Revolučná ul. 254
KÚ: Demänová

Poloha
505-11695/0 Unifikovaný názov PO: zvonica drevená

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rámová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bunker partizánsky
KÚ: Iľanovo

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
505-381/1 Unifikovaný názov PO: bunker partizánsky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bunker partizánsky
KÚ: Iľanovo

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
505-381/2 Unifikovaný názov PO: bunker partizánsky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sklad proviantu
KÚ: Iľanovo

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
505-381/3 Unifikovaný názov PO: sklad proviantu

Bližšie určenie; zaužívaný názov: proviantu

Kúria Nahrať súbor Kúria Pod Čerencom ul. 4
KÚ: Liptovská Ondrašová

Poloha
505-342/1 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Pod Čerencom ul.
KÚ: Liptovská Ondrašová

Poloha
505-342/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka Pod Čerencom ul.
KÚ: Liptovská Ondrašová

Poloha
505-342/3 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria Pod Čerencom ul. 110
KÚ: Liptovská Ondrašová

Poloha
505-341/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;býv.Pongráczovská kúria

Pomník Nahrať súbor Pomník Revolučná cesta
KÚ: Liptovská Ondrašová

Poloha
505-393/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Slovenské žiadosti 1848;pylón s orlom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Miesto pamätné
KÚ: Liptovský Mikuláš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
505-392/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jánošík-poprava;1688-1713,zbojník

Pamätník
Nahrať súbor
Pamätník
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-397/1 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí II.sv.v.+1361sov.vo;Pamätník čsl.a sov.vojakov

Schodisko so súsošiami
Nahrať súbor
Schodisko so súsošiami
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-397/2 Unifikovaný názov PO: schodisko so súsošiami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Víťazstvo a mier,Prísaha;Prísaha,Víťazstvo a mier

Cintorín vojenský
Nahrať súbor
Cintorín vojenský
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-397/3 Unifikovaný názov PO: cintorín vojenský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí II.sv.v. 1361sov.vo;Cintorín čsl.a sov.vojakov

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný 1. mája ul. 28
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-394/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný,prejazdový;Robotnícky dom,Čierny orol

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná 1. mája ul. 28
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-394/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: robotnícky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reduta 1. mája ul. 32
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-11877/1 Unifikovaný názov PO: reduta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ochotn.divadlo, dvorana, kino

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný Belopotockého ul. 1
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-390/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bella J.L.;1843-1936,skladateľ

Tabuľa pamätná i. Nahrať súbor Tabuľa pamätná i. Belopotockého ul. 1
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-390/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bella J.L.;1843-1936,skladateľ

Tabuľa pamätná ii. Nahrať súbor Tabuľa pamätná ii. Belopotockého ul. 1
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-390/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bartoš J.;1798-1851,kňaz

Synagóga
Nahrať súbor
Synagóga Hollého ul. 14
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-335/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neologická

Pomník Nahrať súbor Pomník Osloboditeľov nám.
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-395/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v II.sv.v.;pomník padlým vojakom ČA

Pomník
Nahrať súbor
Pomník Osloboditeľov nám.
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-399/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kráľ Janko;1822-1876,básnik

Dom župný
Nahrať súbor
Dom župný Osloboditeľov nám. 1
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-340/0 Unifikovaný názov PO: dom župný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,chodbový;Župný dom,mestský úrad

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Osloboditeľov nám. 19
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-391/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kráľ Janko;1822-1876,básnik

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Osloboditeľov nám. 19
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-391/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kráľ Janko;1822-1876,básnik

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Osloboditeľov nám. 27
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-334/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Mikuláša

Kúria Nahrať súbor Kúria Osloboditeľov nám. 28
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-337/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radová+nárožná,prejazdová;Centrum Kolomana Sokola

Kúria rodu Pongácovcov. Najstaršia zachovaná svetská budova v meste.
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Osloboditeľov nám. 30
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-11753/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Múzeum, dom palácového typu

Vznik v 2. polovici 17. stor.
Dom župný Nahrať súbor Dom župný Osloboditeľov nám. 31
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-339/0 Unifikovaný názov PO: dom župný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;Illesházyovský d.,stoličný dom

Múzeum Nahrať súbor Múzeum Školská ul. 4
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-336/0 Unifikovaný názov PO: múzeum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,chodbový;múzeum

Budova bývalého jezuitského kláštora; stavba započatá v roku 1764.
Podstavec Nahrať súbor Podstavec Tranovského ul. 0
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-398/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec pomníka M.M.Hodžu

Socha Nahrať súbor Socha Tranovského ul. 0
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-398/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hodža M.M.;1811-1870,ideológSNH

Fara pamätná Nahrať súbor Fara pamätná Tranovského ul. 8
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-401/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;Hodžova fara

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Tranovského ul. 8
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-401/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štúrovci

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila s areálom Hodžova ul. č. 20
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-11720/1 Unifikovaný názov PO: vila s areálom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vila dr.Stodolu,Pálkovská vila

Vznik v roku 1902.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila s areálom Hodžova ul. č. 20
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-11720/2 Unifikovaný názov PO: vila s areálom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vilová záhrada

Vznik v roku 1902.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila s areálom Hodžova ul. č. 20
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-11720/3 Unifikovaný názov PO: vila s areálom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie s bránou

Vznik v roku 1902.
Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Vrbická ul.
KÚ: Liptovský Mikuláš

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
505-389/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hodža M.M.;1811-1870,ideológSNH

Pomník so sochou Nahrať súbor Pomník so sochou Vrbická ul.
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-396/0 Unifikovaný názov PO: pomník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.sv.v.,SNP,II.sv.v.;kľačiaca žena s holubicou

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný Vrbická ul. 61
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-10569/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rázus,Rázusová-Martáková;Rodný dom Rázusovcov

Tabuľa pamätná i. Nahrať súbor Tabuľa pamätná i. Vrbická ul. 61
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-10569/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rázus Martin;1888-1937,spisovateľ

Tabuľa pamätná ii. Nahrať súbor Tabuľa pamätná ii. Vrbická ul. 61
KÚ: Liptovský Mikuláš

Poloha
505-10569/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rázusová-Martáková M.;1905-1964,spisovateľka

Kúria Nahrať súbor Kúria Gazdovská ul. 13
KÚ: Okoličné

Poloha
505-355/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Šľachtická kúria z roku 1764.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria Kláštorná ul. 50
KÚ: Okoličné

Poloha
505-3434/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Kláštor františkánov
Nahrať súbor
Kláštor františkánov Kláštorná ul. 67
KÚ: Okoličné

Poloha
505-353/1 Unifikovaný názov PO: kláštor františkánov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: františkánsky

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Kláštorná ul. 67
KÚ: Okoličné

Poloha
505-353/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Petra;františkánsky

Záhrada
Nahrať súbor
Záhrada Kláštorná ul. 0
KÚ: Okoličné

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
505-353/3 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kláštorná záhrada

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Pálenícka ul. 7
KÚ: Okoličné

Poloha
505-354/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Okoličániovský kaštieľ

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Palučanská ul. 30
KÚ: Palúdzka

Poloha
505-343/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Palugyayovský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka Palučanská ul. 30
KÚ: Palúdzka

Poloha
505-343/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pánska sýpka

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Vranovská ul. 1
KÚ: Palúdzka

Poloha
505-344/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kaštieľ Vranovo

Plastika Nahrať súbor Plastika Vranovská ul.
KÚ: Palúdzka

Poloha
505-344/2 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jánošík Juraj;1688-1713,zbojník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Aleja Vranovská ul.
KÚ: Palúdzka

Poloha
505-344/3 Unifikovaný názov PO: aleja

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko výšinné
KÚ: Ploštín

Poloha
505-2177/1 Unifikovaný názov PO: hradisko výšinné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané;Roháčka - hrádok

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty