Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Východná

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Východná v okrese Liptovský Mikuláš.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pamätník
KÚ: Východná

Poloha
505-419/0 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Východná

Poloha
505-2580/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Štefana;kostol Sv. Štefana prvomučeníka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný
KÚ: Východná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
505-2580/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr

Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Východná

Poloha
505-10484/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Sv. Trojice; tzv. Wisnerov kostol

Zvonica drevená Nahrať súbor Zvonica drevená
KÚ: Východná

Poloha
505-10484/2 Unifikovaný názov PO: zvonica drevená

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Cintorín Nahrať súbor Cintorín
KÚ: Východná

Poloha
505-10484/3 Unifikovaný názov PO: cintorín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lesnícky cintorín

Kostol Nahrať súbor Evanjelický kostol
č. 2
KÚ: Východná

Poloha
505-378/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;evanjelický kostol

Kostol postavený v roku 1927.
Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový 173
KÚ: Východná

Poloha
505-1670/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 218
KÚ: Východná

Poloha
505-1666/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 220
KÚ: Východná

Poloha
505-1667/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty