Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Čierny Balog

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Čierny Balog v okrese Brezno.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín pamätný s pomníkom
KÚ: Cierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-122/0 Unifikovaný názov PO: cintorín pamätný s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí partizáni-20 - Partizánsky cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín pamätný s pomníkom
KÚ: Cierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-123/0 Unifikovaný názov PO: cintorín pamätný s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí partizáni-34 - Partizánsky cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Cierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-124/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zavraždení partizáni

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Cierny Balog

Poloha
603-125/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí partizáni

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bunker partizánsky
KÚ: Cierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-127/0 Unifikovaný názov PO: bunker partizánsky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Koľaj Nahrať súbor Koľaj
KÚ: Cierny Balog

Poloha
603-11648/1 Unifikovaný názov PO: koľaj

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Štiavnička-Hronec-Č.Balog

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most železničný
KÚ: Cierny Balog

Poloha
603-11648/2 Unifikovaný názov PO: most železničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: most v lokalite Sv.Ján,viadukt

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom strážny
KÚ: Cierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11648/3 Unifikovaný názov PO: dom strážny

Bližšie určenie; zaužívaný názov: strážny dom železničný v Sv.Jáne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
KÚ: Cierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11648/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospod.budova železničná v Sv.Jáne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica
KÚ: Cierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11648/5 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pivnica v Sv.Jáne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most železničný
KÚ: Cierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11648/6 Unifikovaný názov PO: most železničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: most v osade Nový Krám

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova výpravná
KÚ: Cierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11648/7 Unifikovaný názov PO: budova výpravná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná stanica Čierny Balog

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Výhrevňa
KÚ: Cierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11648/8 Unifikovaný názov PO: výhrevňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolný hajc

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Výhrevňa
KÚ: Cierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11648/9 Unifikovaný názov PO: výhrevňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horný hajc

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most železničný
KÚ: Čierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11648/10 Unifikovaný názov PO: most železničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zachované betónové prahy mosta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most železničný
KÚ: Čierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11648/11 Unifikovaný názov PO: most železničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničný most v Čiernom Balogu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most cestný
KÚ: Čierny Balog

Poloha
603-11648/12 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cestný most v doline Vydrovo

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova výpravná
KÚ: Čierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11648/13 Unifikovaný názov PO: budova výpravná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná stanica Vydrovo

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most železničný
KÚ: Čierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11648/14 Unifikovaný názov PO: most železničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolný most

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most železničný
KÚ: Čierny Balog

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11648/15 Unifikovaný názov PO: most železničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horný most

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 3
KÚ: Čierny Balog

Poloha
603-37/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Pusté 558
KÚ: Čierny Balog

Poloha
603-1448/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty