Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hronec

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hronec v okrese Brezno.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Hronec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-148/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí partizáni

Most cestný Nahrať súbor Most cestný
KÚ: Hronec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-2738/0 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: liatinový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Koľaj
KÚ: Hronec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11649/1 Unifikovaný názov PO: koľaj

Bližšie určenie; zaužívaný názov: koľaj

Budova výpravná Nahrať súbor Budova výpravná
KÚ: Hronec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11649/2 Unifikovaný názov PO: budova výpravná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná stanica Hronec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Výhrevňa
KÚ: Hronec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11649/3 Unifikovaný názov PO: výhrevňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: výhrevňa Hronec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most železničný
KÚ: Hronec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11649/4 Unifikovaný názov PO: most železničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: most cez Osrblianku

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most železničný
KÚ: Hronec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11649/4 Unifikovaný názov PO: most železničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: most v lokalite Selecká

Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Hronec

Poloha
603-44/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Klimenta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť. Mlynská ul. 0
KÚ: Hronec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-10807/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Mlynská ul. 0
KÚ: Hronec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-10808/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť. Mlynská ul. 0
KÚ: Hronec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-10809/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť. Mlynská ul. 0
KÚ: Hronec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-10811/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť. Mlynská ul. 0
KÚ: Hronec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-10812/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť. Mlynská ul. 0
KÚ: Hronec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-10813/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty