Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Pohronská Polhora

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Pohronská Polhora v okrese Brezno.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Pohronská Polhora

Poloha
603-170/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Koľaj i.
KÚ: Pohronská Polhora

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11651/1 Unifikovaný názov PO: koľaj i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ozubnicová,železnicná - kolajový zvršok

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova výpravná i.
KÚ: Pohronská Polhora

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11651/2 Unifikovaný názov PO: budova výpravná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železnicná - železnicná stanica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova výpravná ii.
KÚ: Pohronská Polhora

Poloha
603-11651/3 Unifikovaný názov PO: budova výpravná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železnicná - výhybna Zbojská

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sklad železničný i.
KÚ: Pohronská Polhora

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11651/4 Unifikovaný názov PO: sklad železničný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevený,rámový - kópia pôvodného skladu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Váha koľajová
KÚ: Pohronská Polhora

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11651/5 Unifikovaný názov PO: váha koľajová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: voznová,železnicná - Fairbanksova váha

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Rampa nakladacia
KÚ: Pohronská Polhora

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11651/6 Unifikovaný názov PO: rampa nakladacia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železnicná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín Hlavná ul.
KÚ: Pohronská Polhora

Poloha
603-11277/0 Unifikovaný názov PO: cintorín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Starý cintorín

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.