Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Šumiac

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Šumiac v okrese Brezno.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Šumiac

Poloha
603-184/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí partizáni

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 37
KÚ: Šumiac

Poloha
603-3427/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový - Budynok

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 158
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-3428/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 158
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-3428/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 203
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-3429/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 241
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-3430/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový i.
č. 369
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11395/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový ii.
č. 369
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11395/2 Unifikovaný názov PO: dom ľudový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 368
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11395/3 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový - dom,dreváren,šopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 369
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11395/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová - humno a maštal

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 426
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-3468/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 471
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-3469/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 472
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-3432/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový - Budynok

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 472
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-3432/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 650
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-3470/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Studnicková ul. 298
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-3431/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dreváreň Studnicková ul. 298
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-3431/2 Unifikovaný názov PO: dreváreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska Studnicková ul. 298
KÚ: Šumiac

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-3431/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.