Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Pohorelá

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Pohorelá v okrese Brezno.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Pohorelá

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-2998/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bahéry J. - 1844-1931,skladateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána vozová 78
KÚ: Pohorelá

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-1488/0 Unifikovaný názov PO: brána vozová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána vozová
č. 302,304
KÚ: Pohorelá

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-1486/0 Unifikovaný názov PO: brána vozová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník 1.mája ul.
KÚ: Pohorelá

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-2737/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: liatina - Pomník Fer.Coburgovi

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ pamätný 1.mája ul. 17
KÚ: Pohorelá

Poloha
603-2999/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Švabinský Max - 1873-1962,maliar

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Rímskokatolícky kostol Sv. Filipa v Pohorelskej Maši 1.mája ul. 55
KÚ: Pohorelá

Poloha
603-67/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Filipa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vyhňa kováčska Partizánska ul. 517
KÚ: Pohorelá

Poloha
603-3294/0 Unifikovaný názov PO: vyhňa kováčska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Kostol Nahrať súbor Kostol Žukovova ul. 671
KÚ: Pohorelá

Poloha
603-66/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Štefana

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty