Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Jasenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Jasenie v okrese Brezno.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Priestor pamätný
KÚ: Jasenie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-150/1 Unifikovaný názov PO: priestor pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: boje SNP,štáb

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bunker partizánsky
KÚ: Jasenie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-150/2 Unifikovaný názov PO: bunker partizánsky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jegorovov štáb

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Jasenie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-150/3 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šverma Ján - Miesto docas.hrobu

Zvonica Nahrať súbor Zvonica
, č. 1
KÚ: Jasenie

Poloha
603-57/0 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
, č. 15
KÚ: Jasenie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-1460/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový 22
KÚ: Jasenie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-1461/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla

Kostol Nahrať súbor Kostol
, č. 71
KÚ: Jasenie

Poloha
603-56/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Kataríny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vyhňa kováčska
, č. 283
KÚ: Jasenie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-3436/0 Unifikovaný názov PO: vyhňa kováčska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť. Potočná ul. 0
KÚ: Jasenie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
603-11038/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty