Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Horná Lehota (okres Brezno)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Horná Lehota v okrese Brezno.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Horná Lehota

Poloha
603-140/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I. a II. sv. v.

Hrob s náhrobníkom
Nahrať súbor
Hrob s náhrobníkom
KÚ: Horná Lehota

Poloha
603-141/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Samo Chalupka (1812 - 1883), básnik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrádok
KÚ: Horná Lehota

Poloha
603-2186/1 Unifikovaný názov PO: hrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Pomník
Nahrať súbor
Pomník
KÚ: Horná Lehota

Poloha
603-3439/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Samo Chalupka (1812 - 1883), básnik

Fara pamätná Nahrať súbor Fara pamätná
, č. 55
KÚ: Horná Lehota

Poloha
603-142/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev. a. v.

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná
, č. 55
KÚ: Horná Lehota

Poloha
603-142/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Samo Chalupka (1812 - 1883), básnik

Zvonica
Nahrať súbor
Zvonica
, č. 56
KÚ: Horná Lehota

Poloha
603-43/0 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev. a. v.

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
, č. 258
KÚ: Horná Lehota

Poloha
603-42/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Michala

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty