Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Nová Ves nad Žitavou

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Nová Ves nad Žitavou v okrese Nitra.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Most cestný Nahrať súbor Most cestný
KÚ: Nová Ves nad Žitavou

Poloha
403-2361/0 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;Turecký most

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Hlavná ul. 249
KÚ: Nová Ves nad Žitavou

Poloha
403-1517/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;kaštieľ Klobušických

Park Nahrať súbor Park Hlavná ul.
KÚ: Nová Ves nad Žitavou

Poloha
403-1517/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Hviezdoslavova ul.
KÚ: Nová Ves nad Žitavou

Poloha
403-1519/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Tomáša;farský kostol

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Hviezdoslavova ul. 68
KÚ: Nová Ves nad Žitavou

Poloha
403-1518/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;kaštieľ rod.Szörényi a Szlávy

Sýpka Nahrať súbor Sýpka Hviezdoslavova ul. 65
KÚ: Nová Ves nad Žitavou

Poloha
403-1518/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla;sýpka

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty