Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Veľké Zálužie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Veľké Zálužie v okrese Nitra.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Veľké Zálužie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
403-1566/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký, kamenný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Veľké Zálužie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
403-1566/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký; socha sv. Jána Nepomuckého

Stĺp s podstavcom
Nahrať súbor
Stĺp s podstavcom
KÚ: Veľké Zálužie

Poloha
403-1565/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: valcový;

Socha
Nahrať súbor
Socha
KÚ: Veľké Zálužie

Poloha
403-1565/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária Immaculata; Socha Immaculaty

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec
KÚ: Veľké Zálužie

Poloha
403-1567/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký, kamenný

Kríž s korpusom
Nahrať súbor
Kríž s korpusom
KÚ: Veľké Zálužie

Poloha
403-1567/2 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus; socha Krista na kríži

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ 250
KÚ: Veľké Zálužie

Poloha
403-1563/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Eszterházyovský kaštieľ.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
č. 334
KÚ: Veľké Zálužie

Poloha
403-1563/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park pri kaštieli

Kostol
Nahrať súbor
Kostol 990
KÚ: Veľké Zálužie

Poloha
403-1564/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Všetkých svätých; farský Kostol Všetkých svätých

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty