Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Podhorany (okres Nitra)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Podhorany v okrese Nitra.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria
č. 206
KÚ: Podhorany

Poloha
403-11950/1 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - kúria Kochanovských

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie s bránami
č. 206
KÚ: Podhorany

Poloha
403-11950/2 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pletivové oplotenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný
č. 206
KÚ: Podhorany

Poloha
403-11950/3 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr

Kostol
Nahrať súbor
Kostol 108
KÚ: Mechenice

Poloha
403-1522/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Heleny;kostol sv.Heleny

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový
KÚ: Mechenice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
403-1522/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;opevnenie kostola

Kostol základy
Nahrať súbor
Kostol základy
KÚ: Sokolníky

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
403-1523/0 Unifikovaný názov PO: kostol základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Michala;kostol sv.Michala

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrádok
KÚ: Sokolníky

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
403-1524/0 Unifikovaný názov PO: hrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané;

Pilier s podstavcom
Nahrať súbor
Pilier s podstavcom
KÚ: Sokolníky

Poloha
403-1525/1 Unifikovaný názov PO: pilier s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký,kamenný;

Socha
Nahrať súbor
Socha
KÚ: Sokolníky

Poloha
403-1525/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Florián;socha sv.Floriána

Vila
Nahrať súbor
Vila
č. 215
KÚ: Sokolníky

Poloha
403-11784/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vila Katscherovcov,škôlka

Záhrada Nahrať súbor Záhrada
č. 215
KÚ: Sokolníky

Poloha
403-11784/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhrada vily Katscherovcov

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty