Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Smižany

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Smižany v okrese Spišská Nová Ves.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko i.
KÚ: Smižany

Poloha
810-2342/1 Unifikovaný názov PO: hradisko i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané; Hradisko I.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko ii.
KÚ: Smižany

Poloha
810-2342/2 Unifikovaný názov PO: hradisko ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané; Hradisko II.

Nádrž vodná Nahrať súbor Nádrž vodná
KÚ: Smižany

Poloha
810-4447/0 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Splav dreva,klauzy,tajch

Dom ľudový pamätný Nahrať súbor Dom ľudový pamätný Nálepku kpt. ul. 20
KÚ: Smižany

Poloha
810-1625/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nálepka J.kpt.; 1912-1943,part.veliteľ

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Nálepku kpt. ul. 20
KÚ: Smižany

Poloha
810-1625/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nálepka J.kpt.; 1912-1943,part.veliteľ

Kostol Nahrať súbor Kostol Pajdušáka Matúša nám. 1
KÚ: Smižany

Poloha
810-703/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Kríža; farský kostol sv.Kríža

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Pajdušáka Matúša nám. 9
KÚ: Smižany

Poloha
810-3889/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Pajdušáka Matúša nám. 10
KÚ: Smižany

Poloha
810-3890/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Pajdušáka Matúša nám. 11
KÚ: Smižany

Poloha
810-3891/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Smreková ul. 8
KÚ: Smižany

Poloha
810-3888/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Tatranská ul. 109
KÚ: Smižany

Poloha
810-3892/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Tatranská ul. 109
KÚ: Smižany

Poloha
810-3892/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty