Richard Marsina: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Veľkosť nezmenená ,  pred 8 mesiacmi
+1 minulý čas
d (https://www.facebook.com/truni.sk/photos/a.10151604652017139/10159611798672139/?type=3&__xts__[0]=68.ARBM-3UPuEZSoxoL7UfUE49sKtXQf4XiQ6SVA-zVOG5-4ZRukpVesbQXyvFWUgtIHhjtbMIJbp1T1qZ_RS7-9FSk0huCi0L1qSjireGJGf3NCX3e75gO3uG3b2hWe4hOuGfQisbYs--P0aKHMuovZvsAw2MFU2JgWVtLpvmuAVOLZd5mMJaYhpo8sNHOIsZfbCHs5OLfUN4Gn5WnVeDvxKF48b-P9H1-WngPArzHA02DbAjclY8z1GVfFtj2YvvMzox5AduevyAWsdSrXSZG-f-cfbZ_wEaPBO3n-v7wWn1hMxS_Tcw)
(+1 minulý čas)
 
Od roku [[1960]] pracoval v [[Historický ústav Slovenskej akadémie vied|HÚ SAV]]. Venoval sa kritickému vydávaniu stredovekých [[Historický prameň|prameňov]], ktoré boli v dvoch zväzkoch vydané pod názvom ''[[Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae: Slovenský diplomatár|Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae]]'', v ktorých editoval dokumenty vydané do roku [[1260]] v plnom znení s kritickým (vedeckým) aparátom. K tomu publikoval dva zväzky príslušných komentárov (štúdií). O jeho mimoriadnej erudícii svedčí aj to, že spracoval slovacikálny materiál z celouhorského hľadiska – porovnával (hodnotil) celouhorský listinný materiál, a tak sa mu podarilo upresniť kvalifikáciu jednotlivých listín k územiu Slovenska. Po prvýkrát určil niektoré listiny ako falošné, alebo naopak ako pravé. V rokoch [[1961]]{{--}}[[1969]] bol vedúcim výskumného pracoviska SAV v [[Budapešť|Budapešti]].
Ako archivár pracoval dlhé roky v [[Archív mesta Bratislavy|Archíve mesta Bratislavy]], [[Pôdohospodársky archív|Pôdohospodárskom archíve]] a [[Slovenský národný archív|Štátnom ústrednom archíve]] v [[Bratislava|Bratislave]] (dnes [[Slovenský národný archív]]), potom ako vedecký pracovník v [[Historický ústav Slovenskej akadémie vied|Historickom ústave Slovenskej akadémie vied]] v Bratislave. Bol pedagógom na Katedre histórie [[Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave|Filozofickej fakulty]] [[Trnavská univerzita v Trnave|Trnavskej univerzity]].Dosiahol na nej naozaj zaslúžene hodnosť docenta aj profesora a Prešovská univerzita mu udelila aj titul doctor honoris causa. ZaoberáZaoberal sa [[Diplomatika|diplomatikou]], dejinami miest a stredovekými dejinami Slovenska i [[Uhorsko|Uhorska]].
 
Po novembri 1989 sa mu dostalo satisfakcie. Bolo to pohnuté obdobie, keď ľudia hľadali pravdu o „svojich“ dejinách. Vtedy stál Richard Marsina dlhší čas na čele Slovenskej historickej spoločnosti, viedol aj sekciu dejín miest. Zároveň sa angažoval pri zakladaní Historického odboru Matice slovenskej (v roku [[1997]] vznikol Slovenský historický ústav MS). Po vzniku samostatného Slovenska v roku [[1993]] sa podieľal na posilňovaní historického povedomia Slovákov ako štátotvorného národa.  Mohol slobodne uplatniť národný a religiózny moment. Ani v jednej jeho práci však nenájdeme nejakú zaujatosť voči iným národom. Azda aj preto bol v rokoch [[1960]]{{--}}[[1965]] a potom 1971{{--}}1982 tajomníkom Československo-maďarskej zmiešanej historickej komisie.
Anonymný používateľ

Navigačné menu