Aleš Svoboda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Aleš Svoboda
slovenský vodohospodár, hydrológ
Aleš Svoboda
Narodenie13. júl 1930
Bratislava, Prvá ČSR
Úmrtie18. marec 2016 (85 rokov)
Bratislava, Slovensko

Ing. Aleš Svoboda, CSc. (* 13. júl 1930, Bratislava – † 18. marec 2016, Bratislava) bol slovenský vodohospodár, hydrológ a priekopník matematického modelovania v odbore hydrológia.[1]

Patrí do malej, ale významnej slovenskej skupiny generácie odborníkovhydrológov, žiakov Prof. Ing. Dr. Oto Duba, Dr.Sc.[2] Venoval sa predovšetkým hydrológii riečnych systémov, maximálnych vodných prietokov a ich matematickým predpovediam.

Rodisko, štúdiá, vzdelanie[upraviť | upraviť kód]

Narodil sa v Bratislave v rodine Františka Svobodu, remeselníka moravského pôvodu.

V rokoch 1949 – 1954 vyštudoval Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SF SVŠT, teraz Slovenská technická univerzita).

V rokoch 1954 – 1960 bol odborným asistentom na Katedre hydromeliorácií. Na uvedenej katedre začal postgraduálne štúdium pod vedením akademika Ota Duba.

V roku 1960 prešiel z SF SVŠT na Ústav hydrológie a hydrauliky v Bratislave (ÚHH SAV), kde pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku (teraz Ústav hydrológie SAV). V roku 1964 ukončil postgraduálne štúdium obhajobou dizertačnej práce: „Klasifikácia československých riek podľa variability priemerných ročných prietokov a prietokov vegetačného obdobia“.

V období 1969 – 1970 absolvoval postdoktorandskú stáž na Torontskej univerzite v Kanade[1], na Katedre mechanického inžinierstva. Predmetom stáže bolo použitie matematických modelov na vyjadrenie vzťahov medzi štatistickými parametrami extrémnych hodnôt vstupu a výstupu z modelu. Počas stáže sa zdokonalil v programovaní, ktoré neskôr využil v matematickom modelovaní zrážkovo-odtokových riečnych modelov. Vytvoril predpovedný model NLC, ktorý využíva transformáciu odtoku vody v riečnej sieti tzv. kaskádou nelineárnych nádrží. Tento model sa dodnes používa ako alternatívny predpovedný model pre extrémne povodňové prietoky slovenského úseku rieky Dunaj.

Vedecká činnosť[upraviť | upraviť kód]

 • V rokoch 1976 – 1979 pracoval najskôr ako konzultant, neskôr ako vedúci projektu Svetovej meteorologickej organizácie (WMO/UNDP PAK 74/027) s názvom „Improvement of the River Forecasting and Flood Warning System for the Indus River Basin in Pakistan“ (Zdokonalenie predpovede prietokov a protipovodňového varovného systému v povodí rieky Indus v Pakistane).[1]
 • V období 1984 – 1987 pôsobil ako hlavný konzultant WMO pre II. fázu vyššie uvedeného projektu. V tomto období pracoval súčasne ako konzultant pre podobný projekt WMO (IND/84/007) pre povodie rieky Yamuna v Indii.[1] V rámci svojej práce pre WMO vypracoval prvú verziu celosvetovo populárneho projektu HOMS – WMO[1] (Hydrologický operačný viacúčelový systém pre transfer technológií v odbore hydrológie a vodných zdrojov) a zabezpečil účasť viacerých hydrometeorologických služieb európskych štátov v tomto projekte.
 • Okrem výskumných aktivít a vedenia projektov pôsobil aj ako pedagóg: prednášal na kurzoch UNESCO a WMO[2], viedol niekoľkých úspešných doktorandov. Bol členom Československého, neskôr Slovenského výboru pre hydrológiu a členom redakčnej rady časopisu Hydrological Sciences Journal, orgánu Medzinárodnej asociácie hydrologických vied (IAHS).

Najvýznamnejšie publikácie[upraviť | upraviť kód]

 • 1987 Svoboda, A.: Dvojzložkový nelineárny zrážkoodtokový model NLC. Vodohospodársky časopis, 35(6), 661 – 663.
 • 1991 Svoboda, A.: Changes in flood regime by use of the modified curve number method. Hydrological Sciences J., 36(5), 461 – 470.
 • 1993 Svoboda, A.: The cause of negative initial outflow with the Muskingum method. Hydrological sciences J., 38(2), 152 – 153.
 • 1994 Svoboda, A., Hajtášová, K.: Krátkodobé predpovede prietokov na Dunaji ovplyvnenom výstavbou vodného diela Gabčíkovo. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 42(4–5), 327 – 335.
 • 1998 Svoboda, A.: Syntéza katastrofálnej povodne na hornom Váhu. Vodohospodársky spravodajca, 4, 12–13.
 • 1998 Svoboda, A., Pekárová, P.: Katastrofálna povodeň z júla 1998 v povodí Malej Svinky – simulácia jej priebehu. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 46(6), 356 – 372.
 • 2000 Svoboda, A., Pekárová, P., Miklánek, P.: Flood Hydrology of Danube between Devín and Nagymaros., ÚH SAV, SVH, 96 s. ISBN 80-967808-9-1.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. a b c d e MAJERČÁKOVÁ, Oľga. RNDr., CSc.. Vodohospodársky spravodajca (Banská Bystrica: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku), 19.01.2016, roč. 59, čís. 5-6, s. 35. ISSN 0322-886X.
 2. a b PACL, Juraj. RNDr., CSc.. Journal of hydrology and hydromechanics (Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo SAV), 2005, roč. 53, čís. 2, s. 140. ISSN 0042-790X.