Preskočiť na obsah

Diagram TAS

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Schéma TAS diagramu. Popis jednotlivých polí:
F - foidit
Ph - fonolit
Pc - pikritický bazalt
U1 - bazanit
U2 - fonotefrit
U3 - tefrofonolit
B - bazalt
S1 - trachybazalt
S2 - bazaltický trachyandezit
S3 - trachyandezit
T - trachyt
O1 - bazaltický andezit
O2 - andezit
O3 - dacit
R - ryolit.

Diagram TAS je petrologický klasifikačný diagram tých vyvretých hornín, kde sa nedá použiť klasifikácia na základe minerálneho zloženia (QAPF diagram), teda u mikrokryštalických výlevných hornín a vulkanických skiel.

Je založený na pomere celkového obsahu (v hm. percentách) oxidu kremičitého (SiO2) voči celkovému obsahu alkálií – oxid sodný (Na2O) a oxid draselný (K2O). Od tohto pomeru je odvodený aj názov diagramu (z angl.) Total Alkali Silica. Jednotlivé polia diagramu boli definované IUGS.

Súčasná verzia grafu je definovaná v práci Le Maitre a kol (1989)[1][2]. Klasifikácia je založená na 24 000 analýzach hornín.[3]

Je vhodná na klasifikáciu čerstvých nezvetralých hornín. Zároveň nie je vhodné aby boli horniny alterované alebo metamorfované, pretože tieto procesy môžu mobilizovať alkálie a spôsobovať posun. Horniny bohaté na horčík a draslík nie sú vhodné na klasifikáciu pomocou tohto typu diagramu. Zároveň je potrebné rekalkulovať výsledky na 100% zvyšok bez H2O a CO2.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Le Maitre, R. W., Bateman, P., Dudek, A., Keller, J., Lameyre, J., Le Bas, M. J., Sabine, P. A., Schmid, R., Sorensen, H., Streckeisen, A., Woolley, A. R. & Zanettin, B. (1989). A Classification of Igneous Rocks and Glossary of Terms: Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Oxford: Blackwell Scientific.
  2. Le Bas M. J., Streckeisen L., 1991, The IUGS systematics of igneous rocks. Journal of the Geological Society, London, Vol. 148, s. 825-833
  3. a b Rollinson, H. R., 1993, Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation. New York, Longman Scientific & Technical, 352 s.