Dichróman amónny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Dichróman amónny
Dichróman amónny
Dichróman amónny
Dichróman amónny
Dichróman amónny
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec (NH4)2Cr2O7
Vzhľad Oranžová, kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 252,07 g.mol-1
Teplota topenia 180 °C
Teplota rozkladu 180 °C
Hustota 2,115 g/cm3
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
03 - oxidačná látka06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie
Vety H H272, H301, H312, H314, H317, H330, H334, H340, H350, H360, H372, H410
Vety P P201, P220, P260, P270, P280, P284
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R?
Vety S S?
NFPA 704
2
4
3
OX
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Dichróman amónny, (NH4)2Cr2O7, je chemická zlúčenina oranžovej farby, ktorá sa využíva najčastejšie v experimente chemická sopka.

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Dichróman amónny sa využíva najčastejšie v tzv. chemickej sopke. Je to tepelný rozklad, pri ktorom je hustota reaktantov niekoľkonásobne väčšia, ako hustota produktov. Preto sa to nazýva chemická sopka.

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]