Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku


Základné údaje
ZameranieGymnázium
RiaditeľMgr. Daniela Mihóková
Kontaktné údaje
AdresaHviezdoslavova 20, Kežmarok
Oficiálny webOficiálna webová stránka školy
Pamätná tabuľa Martina Rázusa na budove školy

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku je gymnázium zamerané na všeobecné získanie širších vedomostí, ktoré sú dôležité pre ďalšie štúdium.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Dejiny školstva v Kežmarku siahajú až do 13. storočia. Vývin kežmarského školstva vedie k evanjelickému gymnáziu v 17. a 18. storočí. Od roku 1777 sa kežmarské gymnázium zmenilo na lýceum. K ôsmim triedam pribudli vyššie akademické triedy s vyučovaním predmetov filozofia a právo. Študovali tu Nemci, Slováci, Maďari, Poliaci, Srbi, Chorváti, Čiernohorci, Moravania, Ukrajinci, Rumuni, ale aj protestantii, katolíci, kalvíni, pravoslávni, židia i moslimovia.

Po prvej svetovej vojne a vzniku ČSR sa škola zmenila na dištriktuálne gymnázium s vyučovacím jazykom nemeckým. V školskom roku 1927/1928 boli pri tomto gymnáziu otvorené paralelné československé triedy s vyučovacím jazykom slovenským. Bol to dôležitý historický medzník v dejinách školstva na Spiši, pretože slovenské obyvateľstvo dostalo rovnakú príležitosť získať vzdelanie rovnocenné s nemeckým a maďarským obyvateľstvom. Definitívne sa slovenské gymnázium osamostatnilo v roku 1936 a slovenské triedy pri nemeckom gymnáziu boli premenované na Štátne československé reálne gymnázium v Kežmarku.

Ďalšie zmeny[upraviť | upraviť zdroj]

  • V školskom roku 1953/1954 bolo gymnázium pretransformované na Jedenásťročnú strednú školu.
  • V školskom roku 1961/1962 sa Jedenásťročná škola zmenila na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu (SVŠ).
  • V školskom roku 1969/1970 sa popri triedach SVŠ otvorili prvé dve triedy 4-ročného gymnázia.

V roku 1969 dostala škola čestný titul Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava. Toto pomenovanie získala na pamiatku štúdii básnika na kežmarskom lýceu v rokoch 18651870.

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

  • Školský rok 1974/1975 - kežmarské gymnázium navštevujú žiaci z pohraničnej oblasti Poľska; otvorená prvá trieda s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy zameraná na zjazdové lyžovanie s celoslovenskou pôsobnosťou.
  • 1. september 1993 - otvorená 1. trieda osemročného štúdia so zameraním na cudzie jazyky.
  • rok 2000 - dohoda s Francúzskym inštitútom v Bratislave - posilnenie vyučovania francúzskeho jazyka s medzinárodným certifikátom DELF

Projektové dni školy[upraviť | upraviť zdroj]

História Projektových dní Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku sa začala písať v školskom roku 2008/2009. V tomto roku sa gymnázium po prvý krát rozhodlo využiť túto netradičnú formu vyučovania a zaradiť projektové vyučovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu a obohatiť tak kalendár podujatí školy. Súčasne je táto celoškolská akcia spojená s Dňom otvorených dverí a ponúka tak každoročne žiakom deviatych ročníkov, ich rodičom a učiteľom možnosť stráviť jeden deň v priestoroch školy, nadýchať sa atmosféry, porozprávať so žiakmi, učiteľmi a absolventmi školy a navyše získať informácie o štúdiu na škole.

Ako vznikol Projektový deň?[upraviť | upraviť zdroj]

S nápadom práve takouto formou spestriť vyučovanie a zapojiť celé triedy, všetkých žiakov do netradičného vyučovania prišla pani Mgr. Andrea Petrášková, učiteľka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu. Už prvý ročník Projektového dňa s témou Krajiny Európy pod jednou strechou školu presvedčil, že je to dobrá myšlienka. Odozva žiakov, rodičov, absolventov a širokej verejnosti bola pozitívna a väčšina návštevníkov školy strávila spolu niekoľko hodín. Návštevníci odchádzali s úsmevom na tvári, s množstvom zážitkov a nových vedomostí, s dobrým pocitom a predsavzatím, že o rok prídu zas. To školu presvedčilo pokračovať v tejto myšlienke zaradiť Projektový deň do plánu pre každý školský rok. Postupne sa stanovili podmienky prípravy a realizácie. Témy navrhujú žiaci, schvaľuje pedagogická rada, víťazov určuje odborná porota podľa vopred známych kritérií. Gymnázium má za sebou už niekoľko ročníkov Projektových dní.

Témy jednotlivých ročníkov[upraviť | upraviť zdroj]

2008/2009 – Krajiny Európy pod jednou strechou

2009/2010 – Ako chutí Európa, ako chutí PSK

2010/2011 – Nebuďme ľahostajní, ozvime sa!

2011/2012 – Olympijské športy, myšlienky olympizmu

2013/2014 – Putovanie storočiami

2014/2015 – 20. storočie očami gymnazistu

2015/2016 – Slovensko pod jednou strechou

2016/2017 – KULTÚRY (NE)POZNANÉ

2017/2018 – Aj oni sú naši... [1]

Časopis[upraviť | upraviť zdroj]

Kežmarskí gymnazisti majú vlastný školský časopis Stretnutia (víťaz hodnotenia stredoškolských časopisov Štúrovo pero vo Zvolene).

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 49°07′59″S 20°25′38″V / 49,132922°S 20,427256°V / 49.132922; 20.427256