Zoznam kultúrnych pamiatok v Kežmarku (Hv – T)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Kežmarok v okrese Kežmarok s názvami ulíc od Hv do T.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 1
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2567/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 2
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2568/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 3
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2569/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Banka Nahrať súbor Banka Hviezdoslavova ul. 4
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2570/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 5
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2571/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 6
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2572/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 7
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2573/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 8
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2574/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 9
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2575/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 10
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2576/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 11
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2577/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Škola Nahrať súbor Škola Hviezdoslavova ul. 12
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2578/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; LŠU

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 13
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2579/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kostol Nahrať súbor Kostol Hviezdoslavova ul. 14
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2580/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.; kostol s kaplnkou I.Tökölyho

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 15
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2581/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kostol drevený
Nahrať súbor
Kostol drevený Hviezdoslavova ul. 16
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2582/0 Unifikovaný názov PO: kostol drevený

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.artikulárny; artikulárny kostol

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 17
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2583/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Lýceum pamätné Nahrať súbor Lýceum pamätné Hviezdoslavova ul. 18
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2585/1 Unifikovaný názov PO: lýceum pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.; lyceálna knižnica

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hviezdoslavova ul. 18
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2585/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hviezdoslav P.O.; 1849-1921,básnik

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 19
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2584/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Gymnázium pamätné Nahrať súbor Gymnázium pamätné Hviezdoslavova ul. 20
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2586/1 Unifikovaný názov PO: gymnázium pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hviezdoslavova ul. 20
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2586/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rázus Martin; 1888-1937,spisovateľ

Stavba hospodárska Nahrať súbor Stavba hospodárska Kostolné nám. 3
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2507/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 4
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2604/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 6
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2603/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 12
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2601/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 19
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2588/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Kostolné nám. 20
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2606/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Kríža; kostol sv.Kríža

Fara Nahrať súbor Fara Kostolné nám. 22
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2606/2 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska Kostolné nám. 22
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2606/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Zvonica Nahrať súbor Zvonica Kostolné nám. 16
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2606/4 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Škola Nahrať súbor Škola Kostolné nám. 18
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2606/5 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,chodbový; Humanistická škola,gymnázium

Škola Nahrať súbor Škola Kostolné nám. 14
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2606/6 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Býv.katolícka škola

Múr hradbový s bránou Nahrať súbor Múr hradbový s bránou Kostolné nám.
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2606/7 Unifikovaný názov PO: múr hradbový s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 25
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2591/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 27
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2592/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

NKP zrušená
Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Kostolné nám. 28
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2589/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 29
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2593/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 30
KÚ: Kežmarok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-2590/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom remeselnícky Kostolné nám. 33
KÚ: Kežmarok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-2595/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

NKP zrušená
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 35
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2597/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 37
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2598/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 38
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2594/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 39
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2599/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 40
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2596/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kostolné nám. 41
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2600/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Škola pamätná Nahrať súbor Škola pamätná Kušnierska brána 2
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-4514/1 Unifikovaný názov PO: škola pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.čsl.paradesant.brigáda

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Kušnierska brána 2
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-4514/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.čsl.paradesant.brigáda

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie Kušnierska brána 2
KÚ: Kežmarok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4514/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie areálu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka Kušnierska brána 2
KÚ: Kežmarok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4514/4 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovn.úprava

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka Michalská ul.
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-12161/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka sv.Jána Nepomuckého

Továreň Nahrať súbor Továreň Michalská ul. 40
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-4490/0 Unifikovaný názov PO: továreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: textilná; Weinova textilka

Barbakán Nahrať súbor Barbakán Nová ul. 0
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2495/2 Unifikovaný názov PO: barbakán

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolná,nižná,poľská brána,ronde

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Nová ul. 1
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2682/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Nová ul. 2
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2683/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Nová ul. 4
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2684/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Nová ul. 7
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2685/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Nová ul. 9
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2686/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Nová ul. 13
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2688/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Nová ul. 14
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2689/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Nová ul. 15
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2690/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Nová ul. 16
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2691/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Nová ul. 18
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2692/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Nová ul. 20
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2693/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Nová ul. 23
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2694/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kaplnka prícestná Nahrať súbor Kaplnka prícestná Pod traťou ul.
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-12160/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka prícestná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Kristovho pádu pod krížom,prícestná krížová kaplnka "Kreuzkapelle"

Bašta Nahrať súbor Bašta Priekopa 0
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2495/4 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta

Budova výpravná
Nahrať súbor
Budova výpravná Slavkovská ul. 2
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2740/1 Unifikovaný názov PO: budova výpravná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná; železničná stanica Kežmarok

Úprava sadovnícka
Nahrať súbor
Úprava sadovnícka Michalská ul.
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2740/2 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horná a dolná terasa so sadovníckou úpravou

Oplotenie
Nahrať súbor
Oplotenie Michalská ul.
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2740/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie hornej terasy

Oplotenie
Nahrať súbor
Oplotenie MÚR OHRADNÝ S OPLOTENÍM
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2740/4 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múr ohradný s oplotením dolnej terasy

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 7
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2696/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 9
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2697/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 10
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2698/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 11
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2699/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový; dom Joz.Tschörnera,1859-1928

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 12
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2700/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 13
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2701/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 14
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2702/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 15
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2703/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 17
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2705/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 18
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2706/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 19
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2707/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr parcelačný Starý trh 19
KÚ: Kežmarok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-2707/2 Unifikovaný názov PO: múr parcelačný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 20
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2708/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 21
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2709/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 22
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2710/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 23
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2711/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 25
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2712/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Dom pionierov

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 27
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2713/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 29
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2715/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 31
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2716/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 33
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2717/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 35
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2718/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 37
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2719/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 41
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2722/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 43
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2724/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom spolkový Starý trh 46
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2725/0 Unifikovaný názov PO: dom spolkový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Robotnícky dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 47
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2726/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 48
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2727/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 50
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2728/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

NKP zrušená
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 51
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2729/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 58
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2730/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

NKP zrušená
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 60
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2731/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 61
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2732/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 65
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2734/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 67
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2735/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový; dom pri hradbách

Múr hradbový-fragment Nahrať súbor Múr hradbový-fragment Starý trh 69
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2495/6 Unifikovaný názov PO: múr hradbový-fragment

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múr pri Hrnčiarskej bašte

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 71
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2737/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; dom pri hradbách

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Starý trh 73
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2738/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; dom pri hradbách

Dom polyfunkčný Nahrať súbor Dom polyfunkčný Starý trh ul. 2
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2695/0 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný,schodiskový

Cintorín židovský Nahrať súbor Cintorín židovský Tehelná ul. 0
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-11306/0 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 350+cca 40 náhrobkov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Topercerova ul. 0
KÚ: Kežmarok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-2739/1 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: obelisk

Kaplnka pohrebná Nahrať súbor Kaplnka pohrebná Topercerova ul. 0
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2739/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaplnka pohrebná Nahrať súbor Kaplnka pohrebná Topercerova ul. 0
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2739/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pomník Nahrať súbor Pomník Topercerova ul. 0
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2739/4 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v II.sv.v.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty