Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Matiašovce

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Matiašovce v okrese Kežmarok.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Matiašovce

Poloha
703-911/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Petra a Pavla

Múr ohradný Nahrať súbor Múr ohradný
KÚ: Matiašovce

Poloha
703-911/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr s kaplnkami

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
KÚ: Matiašovce

Poloha
703-911/3 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: príkostolný cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka
KÚ: Matiašovce

Poloha
703-911/4 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava

Zvonica
Nahrať súbor
Zvonica
KÚ: Matiašovce

Poloha
703-912/1 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie - Pilát odsudzuje Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie - Kristus berie kríž

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie - 1.pád Krista pod krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie - Stretnutie Krista s P.Máriou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie - Šimon pomáha Kristovi

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie - Kristus a Veronika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.zastavenie - 2.pád Krista pod krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie - Kristus napomína plačúce ženy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.zastavenie - 3.pád Krista pod krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie - Vyzliekanie Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie - Pribíjanie Krista na kríž

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 12.zastavenie - Ukrižovanie Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 13.zastavenie - Snímanie Krista z kríža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Matiašovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-11880/14 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 14.zastavenie - Ukladanie Krista do hrobu

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty