Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Osturňa (150 – 278)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Osturňa v okrese Kežmarok so súpisnými číslami od 150 do 278.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový 150
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10342/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľami 150
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10342/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,plevník,mlatovisko,ovčí

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica 150
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10342/3 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 151
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10343/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 151
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10343/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+murovaná; bojisko,maštaľ,stranka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 151
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10343/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+murovaná; podšopa,izba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 151
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10343/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chliev,dielňa,podšopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 156
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10344/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 156
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10344/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,bojisko,ovčín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 156
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10344/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+murovaná; podšopa,dreváreň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 156
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10344/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; podšopa,chlievy

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 157
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10345/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 157
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10345/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; ovčín,bojisko,maštaľ,záčiny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 157
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10345/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová; šopy,chlievy,dreváreň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica
č. 157
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10345/4 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 158
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10346/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 158
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10346/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+murovaná; maštale,bojisko,ovčín,záčin

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 158
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10346/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová; chliev a šopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica
č. 158
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10346/4 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 170
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10347/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 170
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10347/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštale,plevníky,bojisko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 170
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10347/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chlievy,podšopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 170
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10347/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; podšopa

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 174
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4201/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 174
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4201/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová; maštaľ,plevník,mlatovisko,ovčí

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 174
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4201/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chliev

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 174
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4201/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; sklad,šopa,chliev

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 175
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4200/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 175
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4200/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,plevník,mlatovisko,záči

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 175
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4200/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; šopa,chlievy,ovčín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica
č. 175
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4200/4 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica
č. 175
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4200/5 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 177
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4199/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 177
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4199/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; vozárne,maštaľ,sklad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 177
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4199/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chlievy,podšopy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Šopa s ovčínom
č. 177
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4199/4 Unifikovaný názov PO: šopa s ovčínom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rámová,zrubová; šopa,ovčín,sklad,dreváreň

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 178
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4198/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 178
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4198/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,kamenná; maštaľ,mlatovisko,záčin,plevní

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska i.
č. 178
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4198/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chliev,voziareň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska ii.
č. 178
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4198/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,kamenná; šopa,ovčín

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 179
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4197/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Stodola s maštaľou Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 179
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4197/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,plevník,mlatovisko,záči

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Senník
č. 179
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4197/3 Unifikovaný názov PO: senník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový; senník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 179
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4197/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová; šopa,chliev,chliev,šopa

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 180
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4196/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 181
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10349/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 181
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10349/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová; maštaľ,mlatovisko,plevník,skla

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska i
č. 181
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10349/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska i

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; letná kuchyňa,šopa,ovčín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska ii
č. 181
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10349/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska ii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chliev,kurín,dielňa,prejazd

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa rumpálová
č. 181
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10349/5 Unifikovaný názov PO: studňa rumpálová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná; studňa

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 193
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4194/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 193
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4194/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová; maštaľ,záčin,mlatovisko,ovčín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 193
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4194/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; sklad,dielňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 194
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4193/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 194
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4193/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,murovaná; stodola,maštaľ,mlatovisko,ovčí

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska i.
č. 194
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4193/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová; sklad,izbička,voziareň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska ii.
č. 194
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4193/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; podšopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 197
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4192/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 198
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4191/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 198
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4191/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; stodola,mlatovisko,maštaľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 198
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4191/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chliev,šopa,ovčín,dielňa,sklad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 200
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10350/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 200
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10350/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,mlatovisko,záčin

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 200
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10350/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chliev,šopa,sklad,dreváreň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový 202
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10351/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou 202
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10351/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; bojisko,chliev,maštaľ,podšopa

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 203
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4190/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 203
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4190/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; mlatovisko,podšopa,přicolok

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 203
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4190/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; ovčín,chliev

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 206
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4189/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 206
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4189/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,mlatovisko,ovčín,záčin

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 207
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4188/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 207
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4188/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,mlatovisko,plevnik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chlievy
č. 207
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4188/3 Unifikovaný názov PO: chlievy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubové; chlievy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 207
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4188/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová; šopa,dreváreň,ovčín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Šopa
č. 207
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4188/5 Unifikovaný názov PO: šopa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová; šopa

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 208
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4187/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 208
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4187/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,senník,mlatovisko,plevn

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 208
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4187/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová; dreváreň,špajza,ovčín,chlievy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vozáreň
č. 208
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4187/4 Unifikovaný názov PO: vozáreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová; voziareň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Šopa
č. 208
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4187/5 Unifikovaný názov PO: šopa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 211
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10352/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 213
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10353/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 226
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4186/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 226
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4186/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,mlatovisko,ovčín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 226
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4186/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová; chliev,podšopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 227
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4185/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Šopa s chlievom
č. 227
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4185/3 Unifikovaný názov PO: šopa s chlievom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; šopa,chliev,dreváreň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 228
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4184/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 228
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4184/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; mlatovisko,bojisko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chlievy
č. 228
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4184/3 Unifikovaný názov PO: chlievy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubové; chlievy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 228
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4184/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; komora,voziareň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 231
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4183/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 231
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4183/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; mlatovisko,záčin

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Šopa s ovčínom
č. 231
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4183/3 Unifikovaný názov PO: šopa s ovčínom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; šopa,ovčín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 232
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4182/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový,murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 232
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4182/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; plevník,mlatovisko,chliev

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Ovčín
č. 232
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4182/3 Unifikovaný názov PO: ovčín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový; chliev,podšopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 232
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4182/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; šopa,podšopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 234
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4181/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 234
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4181/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; mlatovisko, maštaľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chliev
č. 234
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4181/3 Unifikovaný názov PO: chliev

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Ovčín
č. 234
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4181/4 Unifikovaný názov PO: ovčín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 235
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4180/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový; starý dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 235
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4180/2 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový; nový dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 235
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4180/3 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,plevník,mlatovisko,ovčí

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 236
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4179/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 236
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4179/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; mlatovisko, maštaľ,podšopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 236
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4179/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; dreváreň,chliev,chliev

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 237
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4178/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 237
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4178/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 237
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4178/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chlievy,ovčíny

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 239
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4177/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 241
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4176/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 241
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4176/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,humno,záčin,chliev

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chliev
č. 241
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4176/3 Unifikovaný názov PO: chliev

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 242
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4175/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou i.
č. 311
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4175/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; záčin,ovčín,humno,maštaľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou ii.
č. 242
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4175/3 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; stará stodola

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 243
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4174/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 243
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4174/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chliev,záčin,ovčín,humno,mašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chliev
č. 243
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4174/3 Unifikovaný názov PO: chliev

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 244
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4173/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 244
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4173/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,mlatovisko,záčin

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 245
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4172/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 245
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4172/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chliev s podšopom
č. 245
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4172/3 Unifikovaný názov PO: chliev s podšopom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový; podšop s pivnicou?

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ s drevárňou
č. 245
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4172/4 Unifikovaný názov PO: maštaľ s drevárňou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 246
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4171/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 246
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4171/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; mlatovisko,záčin

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 247
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4170/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 247
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4170/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,plevník,mlatovisko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chliev
č. 247
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4170/3 Unifikovaný názov PO: chliev

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 248
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10354/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 248
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10354/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 249
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4169/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 249
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4169/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; ovčín,záčin,mlatovisko,maštaľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chliev
č. 249
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4169/3 Unifikovaný názov PO: chliev

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový; chliev

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ s drevárňou
č. 249
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4169/4 Unifikovaný názov PO: maštaľ s drevárňou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 253
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4167/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 253
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4167/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,plevník,bojisko,záčin

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 253
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4167/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; stará stodola-časť maštaľ,ovčí

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 253
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4167/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chlievik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 253
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4167/5 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chliev,podsieň,senník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vyhňa kováčska
č. 253
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4167/6 Unifikovaný názov PO: vyhňa kováčska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 254
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4166/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 254
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4166/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 254
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4166/3 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 256
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10355/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 256
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10355/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; ovčín,záčin,mlatovisko,záčin

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 260
KÚ: Osturňa

Poloha
703-10357/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 260
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-10357/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 262
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4165/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 262
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4165/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; ovčín,záčin,mlatovisko,maštaľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chliev
č. 262
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4165/3 Unifikovaný názov PO: chliev

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový i.
č. 265
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4164/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 265
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4164/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,podšopa,ovčín,bojisko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 265
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4164/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chlievy,dreváreň,podšopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový ii.
č. 265
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4164/4 Unifikovaný názov PO: dom ľudový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 266
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4163/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 266
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4163/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,bojisko,záčin

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 267
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4162/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 267
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4162/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,plevník,mlatovisko,ovčí

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 267
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4162/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chlievy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Senník
č. 267
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4162/4 Unifikovaný názov PO: senník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový; senník s pivnicou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 268
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4161/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 268
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4161/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,mlatovisko.maštaľ,plevn

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 268
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4161/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chliev,dielňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 273
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4159/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 273
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4159/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,bojisko,záčin

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 273
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4159/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 274
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4158/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 274
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4158/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; záčin,bojisko,maštaľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 274
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4158/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; ovčín,chlievy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 275
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4157/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 275
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4157/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,bojisko,záčin

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 275
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4157/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,rámová; ovčín,dreváreň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 276
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4156/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 276
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4156/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; záčin,ovčín,bojisko,plevník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 276
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4156/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; chliev,dreváreň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 277
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4155/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 277
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4155/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový; maštaľ,bojisko,záčin

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 277
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4155/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový; chliev

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 278
KÚ: Osturňa

Poloha
703-4154/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 278
KÚ: Osturňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-4154/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; maštaľ,plevník,mlatovisko

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty