Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Huncovce

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Huncovce v okrese Kežmarok.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Huncovce

Poloha
703-882/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Nepomuckého

Strojovňa Nahrať súbor Strojovňa
č. 32
KÚ: Huncovce

Poloha
703-4489/1 Unifikovaný názov PO: strojovňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Rozdeľovňa vody s turbínami Nahrať súbor Rozdeľovňa vody s turbínami
č. 32
KÚ: Huncovce

Poloha
703-4489/2 Unifikovaný názov PO: rozdeľovňa vody s turbínami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rozd.,byt správcu,pomoc.priest

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zariadenie technologické
č. 32
KÚ: Huncovce

Poloha
703-4489/3 Unifikovaný názov PO: zariadenie technologické

Bližšie určenie; zaužívaný názov: technologické zariadenie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kanál so stavidlom
č. 32
KÚ: Huncovce

Poloha
703-4489/4 Unifikovaný názov PO: kanál so stavidlom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prívod.a odpad.kanál+stavidlo

Kúria Nahrať súbor Kúria 152
KÚ: Huncovce

Poloha
703-879/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol Nahrať súbor Kostol Hlavná ul. 31
KÚ: Huncovce

Poloha
703-881/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Kríža; kostol sv.Kríža

Kostol Nahrať súbor Kostol Hlavná ul. 297
KÚ: Huncovce

Poloha
703-880/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.; evanjelický kostol,filiálny

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty