Zoznam kultúrnych pamiatok v Spišskej Starej Vsi

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Spišská Stará Ves v okrese Kežmarok.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol 1.mája ul. 309
KÚ: Spišská Stará Ves

Poloha
703-967/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M.; farský kostol P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Márnica 1.mája ul.
KÚ: Spišská Stará Ves

Poloha
703-967/2 Unifikovaný názov PO: márnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: márnica

Múr ohradný Nahrať súbor Múr ohradný 1.mája ul.
KÚ: Spišská Stará Ves

Poloha
703-967/3 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr

Cintorín príkostolný Nahrať súbor Cintorín príkostolný 1.mája ul.
KÚ: Spišská Stará Ves

Poloha
703-967/4 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: príkostolný cintorín zanikn.

Úprava sadovnícka Nahrať súbor Úprava sadovnícka 1.mája ul.
KÚ: Spišská Stará Ves

Poloha
703-967/5 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava areálu

Pomník Nahrať súbor Pomník SNP nám. 0
KÚ: Spišská Stará Ves

Poloha
703-1418/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP; pomník padlým

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty