Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ľubica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ľubica v okrese Kežmarok.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fara Nahrať súbor Fara Povstalecká ul. 51
KÚ: Ľubica

Poloha
703-903/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.; Bývalá r.k.fara

Kostol Nahrať súbor Kostol Povstalecká ul. 53
KÚ: Ľubica

Poloha
703-905/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M.; farský kostol Nanebovzatia P.M

Stĺp Nahrať súbor Stĺp Svobodu L.arm.gen. ul. 0
KÚ: Ľubica

Poloha
703-1259/1 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp

Socha Nahrať súbor Socha Svobodu L.arm.gen. ul. 0
KÚ: Ľubica

Poloha
703-1259/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata

Stĺp s podstavcom-kópia Nahrať súbor Stĺp s podstavcom-kópia Svobodu L.arm.gen. ul. 0
KÚ: Ľubica

Poloha
703-1259/3 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp s podstavcom-kópia

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia Svobodu L.arm.gen. ul. 0
KÚ: Ľubica

Poloha
703-1259/4 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha-kópia

Hostinec Nahrať súbor Hostinec Svobodu L.arm.gen. ul. 80
KÚ: Ľubica

Poloha
703-4788/0 Unifikovaný názov PO: hostinec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Čierny Orol

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Svobodu L.arm.gen. ul. 82
KÚ: Ľubica

Poloha
703-4789/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol Nahrať súbor Kostol Svobodu L.arm.gen. ul. 113
KÚ: Ľubica

Poloha
703-904/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Svobodu L.arm.gen. ul. 127
KÚ: Ľubica

Poloha
703-900/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lukáč Anton; 1904-1936,interbrigadista

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Svobodu L.arm.gen. ul. 127
KÚ: Ľubica

Poloha
703-900/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lukáč Anton; 1904-1936,interbrigadista

NKP zrušená
Pomník Nahrať súbor Pomník Športová ul.
KÚ: Ľubica

Poloha
703-1409/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.+II.sv.v.

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Športová ul. 21
KÚ: Ľubica

Poloha
703-901/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,dvojdom

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Športová ul. 38
KÚ: Ľubica

Poloha
703-902/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Dom s mäsiarskym erbom

Kostol Nahrať súbor Kostol Úzka ul. 12
KÚ: Ľubica

Poloha
703-906/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Ducha; špitálsky kostol

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.