Hominidi v širšom zmysle

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hominidi (v širšom zmysle)
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Hominidae
Gray, 1825
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Hominidi (Hominidae) v širšom zmysle (iné názvy: hominídi[1], hominidné[2]:189, zriedkavo: človekovité[2]:33, ľudoopovité[3], veľké ľudoopice, ľudoopice v užšom zmysle, ľudoopice a ľudia v užšom zmysle) je v moderných klasifikáciách hominoidovcov čeľaď zahŕňajúca okrem človeka a jeho predchodcov aj šimpanzy, gorily a vo väčšine klasifikácií aj orangutany.

Niektoré klasifikácie sa však pridŕžajú starému významu pojmu hominidi, ktorý zahŕňal len človeka a jeho predchodcov (pozri Hominidi v užšom zmysle).

Členenie[upraviť | upraviť zdroj]

Grafické znázornenie delenia čeľade Hominidae (v žltom rámčeku). Obrázok znázorňuje len recentné (žijúce) podčeľade, skupiny, rody.

Dolu uvedené členenie je prevzaté z anglickej Wikipédie s menšími úpravami podľa iných zdrojov.

Upozornenie: Rody Dryopithecus (a niektoré iné) sa často vyčleňujú do samostatnej jednotky – podčeľaď (a pod.) dryopitekovité (a pod.).

Nie je isté, či do tejto alebo inej čeľade hominoidovcov patria:

Porovnaj[upraviť | upraviť zdroj]

Hominidi v užšom zmysle

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Hominoidovce (otázky klasifikácie)

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  1. hominídi. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 174.
  2. a b THURZO, Milan. Milióny rokov človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1985. 204 s. (Obrázky z prírody.)
  3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2003 z 18. augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi