Huňadyovci

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Huňadyovci

erb rodu Huňady
KrajinaUhorské kráľovstvo, Chorvatské kráľovstvo, Krajiny českej koruny (Moravské markgrófstvo, Horná Lužica, Dolná Lužica, Sliezsko), Rakúske vojvodstvo, Štajerské vojvodstvo
Titulyveliteľ, župan, kapitán

Ján Huňady (1446-1452)

Matej Korvín (1458 - 1490)

Matej Korvín (1469 - 1490)

Matej Korvín (1485- 1490)

Matej Korvín (1469 - 1490)

Matej Korvín (1487 - 1490)

Matej Korvín (1487 - 1490)

Ján Korvín

(1485 - 1501)
ZakladateľVajk
Mýtický zakladateľSerbe
Rok založenia
dynastie
1409 rod vymrel po meči
Nástup dynastie
na trón
1458
Zosadenie dynastie
z trónu
1490
Posledný panovníkMatej Korvín
Posledná hlava dynastieMatej Korvín
Rok zániku dynastie1505
Štátna príslušnosťuhorská, valašská

Huňadyovci (starším slovenským pravopisom: Hunyadiovci alebo Hunyadyovci; základný tvar: Huňady, starším slovenským pravopisom Hunyadi alebo Hunyady, maď. Hunyadi, starším maďarským pravopisom: Hunyady, rum. Huniade/Corvinus sau Corvinești) bola v 15. storočí jedna z najmocnejších šľachtických rodín v Uhorsku. Pôvod rodu je nejasný.[1] Hoci je väčšina bádateľov presvedčená, že Huňadyovci boli pôvodu rumunského, existujú tiež teórie o slovanskom či kumánskom pôvode, niektorí súdobí historici jeho pôvod hľadali až v starovekom Ríme. Prvým zaznamenaným členom rodu bol Serbe (tiež Serban či Sorb), pochádzajúci pravdepodobne z Valašska, ktorý sa usadil v Transylvánii. Významným členom rodu bol Matej Korvín. Rodu patril okrem iného hrad v rumunskom meste Hunedoara, ktorý je jednou z najvýznamnejších sekulárnych stredovekých pamiatok v oblasti.[2][3]

Dejiny rodu[upraviť | upraviť zdroj]

Historickým zakladateľom rodu bol Vajk, údajne syn valašského bojara Serbea, ktorý sa pravdepodobne v roku 1395 pridal k vojsku Žigmunda Luxemburského[4] na jeho ťažení do Valašska. V roku 1409 od Žigmunda ako donáciu obdržal hrad Hunyad (dnešná Hunedoara v Rumunsku). Vajkov pôvod je predmetom vedeckej diskusie, existencia konkrétnych jeho predkov je sporná. Niektorí novodobí historici ho opisujú ako Valacha, alebo Kumána. Podľa kronika Jána z Turca sa Vajk v 15. storočí presťahoval z Valašska do Sedmohradska. Vajkov najstarší syn Ján Huňady bol jeho súčasníkmi často spomínaný ako „Vlach“.[5]

Ján Huňady bol talentovaný vojenský veliteľ, ako prvý člen z rodu ktorý získal titul baróna. V roku 1439 bol vymenovaný za severínskeho bána a v roku 1441 za sedmohradského vojvodu. V roku 1452 mu bol tiež udelený titul temešského župana a belehradského kapitána, čím získal prvý dedičný titul v Uhorskom kráľovstve. V rokoch 1446-1452 sa stal najprv jedným zo siedmych správcov - kapitánov kráľovstva a nakoniec i gubernátorom - regentom uhorského kráľovstva (a kráľa Ladislava V.). Po dospetí kráľa Ladislava sa Ján Huňady stal hlavným uhorským kapitánom a bistritským grófom, spravoval taktiež kráľovské panstvá a príjmy.[4] V tomto období sa Huňady stal aj hlavným veliteľom vojsk, bojovať musel najmä proti expandujúcim Turkom. V roku 1456 poveľkom víťazstve nad Turkami pri Belehrade Ján Huňady v auguste 1456 zomrel na mor.

Huňadyho smrť ponechala v krajine voľný mocenský priestor, ktorý využili ostatné rody. Hlavným krajinským veliteľom sa stal Ulrich Cilský, ktorý s kráľom začali plánovať konfiškáciu Huňadyovských majetkov. Na to zareagovali prívrženci Ladislava Huňadyho a Ulricha zabili. Ladislav Huňady bol synom Jána Huňadyho a brat Mateja I. Korvína. V roku 1452 sa stal bratislavským županom, 1453 chorvátsko-slavónsky bán, v rokoch 14561457 temešský župan a kapitán Belehradu. Zúčastňoval sa rôznych vojenských ťažení spolu s jeho otcom Jánom a po jeho boku získal bojové skúsenosti. Po porážke Jána Huňadyho na Kosovom poli v roku 1448 sa stal rukojemníkom do roku 1450 srbského despotu Juraja Brankovića. Po nástupe na trón Ladislava Pohrobka na uhorský trón bol Ladislav Huňady v roku 1453 vymenovaný za hlavného veliteľa , ktoré malo potlačiť bratrícke hnutie na Slovensku. K vojenskému konfliktu žiaľ nedošlo a s vodcom bratríkov Petrom Aksamitom uzavrel prímerie. Po otcovej smrti v roku 1456 sa Huňady stal dedičom majetkov spolu s jeho bratom Matejom. Po smrti Ulricha Cilského síce Ladislav Pohrobok Ladislava Huňadyho omilostil, a dokonca ho vymenoval za hlavného krajinského kapitána a taverníka, avšak už 14. marca 1457 bol v Budíne zadržaný Jánom Jiskrom z Brandýsa a v krátkom procese bol obvinený zo zrady (údajná príprava vražda kráľa), bol o dva dni neskôr verejne popravený sťatím.[6] Odsúdený a zatknutý bol aj štrnásťročný Matej Huňady, avšak kráľ ho nakoniec omilostil. V Uhorsku ako následok vypukla občianska vojna medzi Huňadyovskými prívržencami a kráľom a Ladislav V. musel Uhorsko opustiť.Jeho smrť koncom roka v Uhorsku veľký rozruch nespôsobila.

Sláva a bohatstvo Jána Huňadyho viedla v roku 1458 k voľbe jeho syna Mateja Korvína za uhorského kráľa.[7] Uhorským kráľom bol následne až do roku 1490.[8] Za jeho vlády došlo k ekonomickému a kultúrnemu rozkvetu krajiny. Bojoval s Jiřím z Poděbrad a Fridrichom III., dobyl Sliezsko, Lužicu a Moravu, kde sa za podpory miestnej šľachty nechal korunovať za českého protikráľa. V roku 1469 sa stal aj rakúskym a neskôr i štajerským vojvodom, k jeho panstvu patrila aj Viedeň. V roku 1465 založil v Bratislave Universitas Istropolitana a v roku 1480 aj univerzitu v Pešti. Za svoju prvoradú úlohu považoval likvidáciu bratríckych skupín na Slovensku. V máji 1458 pri Blatnom Potoku porazili kráľovské vojská bratríkov a v roku 1467 zničil i posledný bratrícky tábor pri Veľkých Kostoľanoch. Po likvidácii vnútorného nepriateľa a dobytí Nitry v 1472 roku,[1] podnikol tri výpravy proti Osmanskej ríši, v ktorých dosiahol čiastočné úspechy. K rozvoju vzdelanosti a prínosu renesancie do Uhorska počas jeho vlády výrazne prispela aj jeho manželka Beatrix Aragónska, dcéra neapolského kráľa. Hoci s kráľovnou Matej deti nemal, s rakúskou meštiankou Barbarou Edelpack mal nemanželského syna Jána Korvína. Matej Korvín zomrel 6. apríla 1490 vo Viedni.[9]

Matejov nelegitímny syn Ján Korvín sa pre odpor uhorskej šľachty kráľom nestal. V rokoch 14851501 vládol ako opavský a hlohovský knieža na Morave a v Sliezsku, ďalších päť sliezskych vojvodstiev ovládal za života svojho otca. Za jeho života sa taktiež stal chorvátsko-slavonským bánom a grófom z Hunyadu. Navyše ho obdaril neobvyklým titulom „liptovského kniežaťa“.[pozn. 1]

Posledným mužským členom rodiny bol Jánov jediný syn, Krištof Korvín. Zomrel vo veku šiestich rokov v roku 1505. Jeho sestra Alžbeta zomrela počas detstva.[10]

Známi príslušníci rodu[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi najvýznamnejších členov rodu patrili:[6][5]

Rodokmeň rodiny[upraviť | upraviť zdroj]

! Upozornenie tento rodokmeň nie je úplný chýbajú niektoré záznamy rodu.

Costea (?)
Serbe
(†1409)
Radol (?)
Alžbeta Morzsinai
Vajk
( 1409 –†1414)
1419
Magos
( v 1409)
Radol
(1409–†1419)
1429
Ankó Branicskai
Ján Huňady, st.
(*1400-†1456)
severínsky bán
sedmohradský vojvoda
Ján Huňady, ml.
(*1419–†1441)
Vajk
( v 1419)
?
Klára (?)
Mária (?)
Ladislav Huňady
(*1432 – † 1457)
1∞Alžbeta Siládiová

Matej Korvín
(*1443 – †1490)
uhorský kráľ
český kráľ
chorvátsky kráľ
moravský markgróf
rakúsky vojvoda
štajerský vojvoda
knieža opavský a hlohovský
Katarína z Poděbrad
Beatrix Aragónska
Ján Korvín
(nemanželský syn)
(1473 – † 1504)
Beatrice Frangepan
Alžbeta Korvínovna
(1496 – †1508)
Krištof Korvín
(1499 – †1505)


Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Poznámka[upraviť | upraviť zdroj]

Stredoslovenský historický kraj Liptov nikdy nebol kniežatstvom (ani iným správnym útvarom než župa) a titul liptovského kniežaťa nikto iný nikdy neobdržal. Matej Korvín chcel týmto aktom zrejme svojmu synovi (ktorý nemohol pomýšľať na kráľovskú korunu) zaistiť dŕžavy v Hornom Uhorsku (Slovensku).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. János Hunyadi | Hungarian general and governor [online]. Encyclopedia Britannica, [cit. 2019-08-12]. Dostupné online. (po anglicky)
 2. MÓR, Bán. „Genealogia familiei Hunyadi“. [s.l.] : Verlag Gold Book, 2010. S. 394.
 3. YILMAZ, Öztuna. „Devletler ve hânedanlar“. 2.. vyd. [s.l.] : Kültür Bakanlığı, 2005. S. 116.
 4. a b SEGEŠ, Vladimír a kol. Kniha kráľov. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2003. ISBN 8010003247. S. 169-170, 174-176.
 5. a b Hunyadi – Magyar Katolikus Lexikon [online]. lexikon.katolikus.hu, [cit. 2019-08-12]. Dostupné online.
 6. a b Huňady, Ladislav [online]. Encyclopaedia Beliana, [cit. 2019-08-16]. Dostupné online.
 7. Vojvodcovia. Praha : Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7360-986-3. S. 92-94.
 8. Vojvodcovia. Praha : Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7360-986-3. S. 101-104.
 9. KOVÁČ, Dušan. Kronika Slovenska : od najstarších čias do konca 19. storočia. Bratislava : Fortuna Print, 1998. ISBN 80-7153-174-X. S. 189.
 10. FUKALA, Radek. Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740.. České Budějovice : Veduta, 2007. ISBN 978-80-86829-23-4. S. 139–140.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Aeneas Silvius Piccolomini: Europe (c. 1400–1458) (Translated by Robert Brown, introduced and commented by Nancy Bisaha) (2013). The Catholic University of America Press. ISBN 978-0-8132-2182-3.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Huňadyovci

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]