Iveta Zuskinová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Iveta Zuskinová
slovenská etnologička, múzejníčka
Iveta Zuskinová
Rod. menoIveta Cholvadtová
Narodenie28. jún 1950 (73 rokov)
Nižná Boca, Slovensko

PhDr. Iveta Zuskinová (rod. Cholvadtová, * 28. jún 1950, Nižná Boca) je slovenská etnologička, múzejníčka.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

PhDr. Iveta Zuskinová ako etnologička, kultúrna historička, múzejníčka a organizátorka svojim celoživotným odborným pôsobením v Liptove získala komplexné poznatky o spôsobe života a kultúre rôznych spoločenských vrstiev v minulosti. Významne sa podieľala na výstavbe, sprevádzkovaní, tvorbe expozícií a programových podujatí Múzea liptovskej dediny v Pribyline, skanzenu s jedinečnou skladbou objektov a historických prostredí.

Z Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku vybudovala významné odborné pracovisko, pre jeho sídlo zabezpečila rekonštrukciu historickej budovy známej ako Soľný úrad a autorsky viedla inštaláciu súčasných etnografických a historických expozícií. Ako riaditeľka Liptovského múzea v Ružomberku pracovala na obnove a sprístupnení viacerých národných kultúrnych pamiatok v správe múzea a viedla aj rekonštrukciu a nadstavbu sídelnej historickej budovy múzea.

Je autorkou publikácií o rôznych formách ľudovej kultúry, napísala množstvo odborných a odborno-populárnych článkov. Najvýznamnejším dielom autorky je komplexná regionálna monografia Liptov v ľudovej kultúre, vydaná v decembri 20l4. Od roku 1994 vedie občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, ktoré významne podporuje uchovávanie a prezentáciu ľudovej kultúry. Je zakladateľkou a riaditeľkou špecializovaného Ovčiarskeho múzea so sídlom v Liptovskom Hrádku.

Iveta Zuskinová je autorkou námetu projektu Čipkárska cesta ktorý bol v rokoch 2008 - 2011 realizovaný v spolupráci s klubmi paličkovanej čipky vo viacerých regiónoch Slovenska. V rámci projektu cezhraničnej spolupráce s Poľskom (2011 - 2012) vybudovala v Národopisnom múzeu stálu špecializovanú expozíciu regionálnej paličkovanej čipky a je autorkou publikácie Paličkovaná čipka v Liptove.

Po ukončení externého štúdia etnografie a folkloristiky na Univerzite Komenského v Bratislave nastúpila do Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku, kde jej odborná prax súvisela so vznikom Múzea liptovskej dediny v Pribyline. V rokoch 1969 – 2014 pracovala v Liptovskom múzeu, spočiatku ako odborná pracovníčka Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku, 2003 – 2012 ako riaditeľka múzea. V roku 2005 bola pod jej vedením v Národopisnom múzeu Liptova v Liptovskom Hrádku sprístupnená expozícia Ovčiarske múzeum a galéria ľudového výtvarného prejavu. Bola členkou rôznych odborných komisií pri centrálnych kultúrnych inštitúciách na Slovensku. Zastávala významné pozície v domácich i zahraničných stavovských občianskych združeniach, viaceré aj spoluzakladala. 1997 – 2005 predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku. 2000 – 2013 prezidentka Únie múzeí v prírode na Slovensku. Angažuje sa aj v komunálnej politike v Liptovskom Hrádku. Dlhodobo spolupracovala s folklórnym hnutím, bola členkou programovej rady viacerých folklórnych festivalov. Založila OZ Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, kde pôsobí vo funkcii predsedu predstavenstva. Je autorkou viacerých monografií o tradičnej kultúre Liptova. Zameriava sa na ovčiarstvo, remeslo a ľudovú výrobu, ľudové staviteľstvo, textilné techniky, ľudovú stravu a kultúrnu históriu obcí Liptova.

Monografie[upraviť | upraviť zdroj]

 • ZUSKINOVÁ, I.: Kuchyňa starých materí z Liptova. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 1998, 2004, 2013.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 1999.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Ľudový nábytok a bývanie v Liptove. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2001.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Ľudová modrotlač v Liptove. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2008.
 • SOPOLIGA, M. – ZUSKINOVÁ, I.: Slovenské múzeá v prírode. Únia múzeí v prírode, Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2008.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Skanzeny. Kultúrne krásy Slovenska. Bratislava : Dajama 2008.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Múzeum v Soľnom úrade. Ružomberok : Liptovské múzeum, 2011.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Kuchyňa liptovských gazdiniek. Spol. priateľov múzea Lipt. dediny, 2012.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Paličkovaná čipka v Liptove. Ružomberok : Liptovské múzeum, 2012.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptov v ľudovej kultúre – regionálna monografia. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2014.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptovská paličkovaná čipka, Tradície a inšpirácie. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2015.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptovský Hrádok, príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici 20. storočia. Liptovský Hrádok : Mesto Liptovský Hrádok, 2016.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptov – Ľudové umenie – regionálna  monografia. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2017.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Črpáky tradičné a súčasné. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2017.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptov: Ovčiarstvo v Liptove – regionálna monografia. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2018.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Štrba. Život ľudí v minulosti – monografia obce. 2019.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptovský Hrádok – Prechádzky dejinami 2019.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Ovčiari na Slovensku. 2020.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptov. Rodinné a kalendárne obyčaje. 2021
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptov. Dom a život v ňom. 2022.

Expozície[upraviť | upraviť zdroj]

 • Múzeum liptovskej dediny Pribylina, viaceré objekty.
 • Národopisné múzeum Liptovský Hrádok – historická budova Soľný úrad NKP, 2004 – 2012

Výstavy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Liptovská paličkovaná čipka – v Múzeu Falsters Minder v Dánsku, pripravenej v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí ČSSR v Prahe a konzulátom v Kodani v roku 1989
 • Ovčiarstvo na Slovensku, kaštieľ Nové Sady pri Nitre v spolupráci s obecným úradom a katedrou Etnografie a folkloristiky UKF Nitra. 2013 – 2015
 • Črpáky a Ľudové šperky zo zbierok Ovčiarskeho múzea – kaštieľ Nové Sady pri Nitre, 2014
 • Odevy pastierov oviec na Slovensku – Múzeum Červený Kameň, 2016
 • Ovčiari valasi – remeslo a kultúra – realizovaná v spolupráci s Ústavom kultúry Slovákov v Budapešti - putovná výstava bola inštalovaná v múzejných a kultúrnych inštitúciách v regiónoch, kde žijú obyvatelia slovenskej národnosti, 2017
 • Bačovia – Valasi. Poľský inštitút Bratislava (výstava bola realizovaná v rámci medzinárodného projektu v spolupráci s Poľskom, uvedenie novej publikácie Bačovia – Valasi), 2018

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1987 – MK SSR – Bronzová medaila Folklórneho festivalu Východná, „Za záslužnú prácu pre rozvoj festivalu“.
 • 1997 – Cena Liptova – „Za aktivity spojené s oživením Múzea liptovskej dediny v Pribyline. S dôrazom na miestnu kultúru a prezentáciu regiónu“.
 • 2010 – Medaila Andreja Kmeťa – udelená Ministrom kultúry SR „Za mimoriadny prínos pre rozvoj múzejníctva na Slovensku“.
 • 2010 – Minister Pôdohospodárstva SR rezortné vyznamenanie Bronzová medaila – „Za mimoriadne významný prínos v zachovaní kultúrneho dedičstva na Slovensku“.
 • 1981 – I. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti „Za súbor výstav reprodukujúcich premeny tradícií Horného Liptova“.
 • 1984 – I. – II. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti „Za sériu národopisných výstav v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku“.
 • 1985 – I. a II. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti „Za sériu národopisných výstav pripravených v Liptovskom Hrádku“.
 • 1987 – I. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti „Za výstavnú činnosť“.
 • 1990 – II. a III. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti „Za prednáškovú činnosť – Etnografický región Liptov so zameraním na výtvarný prejav v zbierkach Liptovského múzea“.
 • 1992 – I. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti za vedeckoorganizačnä činnosť, „Za koncepčnú a organizačnú prípravu Školy ľudovej kultúry v Pribyline“.
 • 1999 – I. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti za vedecko – organizačnú činnosť, „Za organizáciu Valného zhromaždenia SNS v Liptovskom Mikuláši“.
 • 2000 – II. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti „Za publikáciu Slovenské múzeá v prírode“.
 • 2000 – Medaila Zväzu múzeí na Slovensku „Za rozvoj múzejníctva na Slovensku“.
 • 2000 – Folklórneho festivalu Východná: Pamätný list za autorskú programovú prácu.
 • 2005 – I. Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska „Za založenie Ovčiarskeho múzea – Galéria ľudového výtvarného prejavu“.
 • 2008 – 2010 Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska „Za expozíciu Ľudová modrotlač v Liptove za obdobie“.
 • 2011 – 2013 Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska „Za expozíciu Paličkovaná čipka v Liptove za obdobie“.
 • 2015 – Ďakovný list Zväzu múzeí na Slovensku „Za aktívnu účasť na činnosti Zväzu múzeí na Slovensku s dôrazom na rozvoj slovenského múzejníctva“

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]