Jašterica živorodá

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jašterica živorodá

Jašterica živorodá v Nemecku.
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
[1]
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Zootoca vivipara
Von Jacquin, 1787

Mapa rozšírenia jašterice živorodej
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Jašterica živorodá (Zootoca vivipara starší názov Lacerta vivipara) je druh z čeľade jaštericovité.

Je široko rozšírená po celej Európe, severnej Ázii a Japonsku a v rôznych biotopoch.[1] Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov jašterica živorodá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je neznámy, často je to bežný druh, ako napríklad v Číne, kde je považovaná za stabilný druh. V Mongolsku zaznamenali početnosť 17 jedincov na hektár. V niektorých oblastiach jej stavy klesajú, ako v Holandsku. Nížinná populácia v Taliansku je na pokraji vyhynutia. Zriedkavá je tiež v Japonsku.[1]

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Ekosozologický status od roku 2001 LR:nt - menej ohrozený druh.[2]

Ochrana[upraviť | upraviť zdroj]

Je zákonom chránená, spoločenská hodnota je 230 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[3]

Druh je zaradený do Bernského dohovoru (Príloha II)[4] a smernici o biotopoch Príloha IV).

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c Agasyan, A., Avci, A., Tuniyev, B., Crnobrnja Isailovic, J., Lymberakis, P., Andrén, Dan Cogalniceanu, C., Wilkinson, J., Ananjeva, N., Üzüm, N., Orlov, N., Podloucky, R., Tuniyev, S., Kaya, U., Böhme, W., Nettmann, H.K., Crnobrnja Isailovic, J., Joger, U., Cheylan, M., Pérez-Mellado, V., Borczyk, B., Sterijovski, B., Westerström, A. & Schmidt, B. 2010. Zootoca vivipara. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T61741A12552141. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-4.RLTS.T61741A12552141.en. Prístup 9. marec 2016.
  2. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam cicavcov (Mammalia) Slovenska: Dávid Žiak, Peter Urban (en: Red (Ecosozological) List of Mammals (Mammalia) of Slovakia), s. 154 - 156.
  3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-03-19]. Dostupné online.
  4. Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1997-01-01, [cit. 2020-02-21]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]