Preskočiť na obsah

Lieskovský kanál (prítok Ižianskeho kanála)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Lieskovský kanál
kanál
Štát Slovensko Slovensko
kraj Nitriansky kraj
Okres Komárno
Obec Marcelová
začiatok Marcelová
 - poloha Lieskové
 - výška 108 m
 - súradnice 47°45′31″S 18°16′51″V / 47,7587°S 18,2809°V / 47.7587; 18.2809
Ústie Ižiansky kanál
 - poloha Marcelová
 - výška 105 m
 - súradnice 47°45′06″S 18°18′06″V / 47,7517°S 18,3018°V / 47.7517; 18.3018
Dĺžka 2,7 km
Rád toku IV.
Číslo hydronyma 4-20-02-81
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Lieskovský kanál[1] je kanál v regióne Podunajsko, na území obce Marcelová v okrese Komárno v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina. Má dĺžku 2,7 km a je tokom IV. rádu.

Začiatok[upraviť | upraviť zdroj]

Začína sa v 108 m n. m. v južnej časti územia obce Marcelová, neďaleko od obecnej hranice medzi obcou Marcelová a obcou Patince v poľnohospodárskom extraviláne, na okraji poľa Lieskové, v okrese Komárno.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od začiatku tečie východným smerom, ľavým brehom obmýva pole Lieskové, mení smer na severovýchodný a ďalej veľkým oblúkom na juhovýchodný, v 106 m n. m. priberá bezmenný ľavostranný prítok, stáča sa na juh, ďalej na juhovýchod až severovýchod, prudko mení smer na juh, ľavým brehom stále obmýva pole Lieskové a v 105 m n. m. ústi na území obce Marcelová do vodného toku Ižiansky kanál ako jeho ľavostranný prítok[2].

Lieskovský kanál (prítok Ižianskeho kanála) patrí do okresu Komárno v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickej oblasti Podunajská nížina v geomorfologickom celku Podunajská rovina.[3][4] Nemá významnejší prítok[5].

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Prvý element dvojslovného názvu má pôvod v názve poľa Lieskové na území obce Marcelová, v ktorom sa kanál začína a okrajom ktorého preteká. Z toponyma Lieskové, po rozšírení o formant -ský a po kombinácii so všeobecným podstatným menom kanál s významom umelý vodný tok so spevnenými aspoň bokmi bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Lieskovský kanál ako súčasť početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6]. Motiváciou pomenovania poľa Lieskové bola individualizácia charakteristického miesta zvýšeného výskytu porastu liesky obyčajnej, latinsky Corylus avellana. Názov vodného toku Lieskovský potok bol štandardizovaný v roku 1978[7]. V množine slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Lieskovský kanál (prítok Ižianskeho kanála) nie je jedinečným hydronymom (november 2022). Ďalšie dva vodné toky – kanály majú identický štandardizovaný názov: Lieskovský kanál (prítok Ortova) a Lieskovský kanál (prítok Udoče).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov - kanálov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1][nefunkčný odkaz] [cit. 2022-11-12].
  2. Geografické názvy okresu Komárno A20. Geografické názvoslovné zoznamy OSN - ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-380/1991 z 26.7.1991. 74 s. S. 32, 56. ISBN 80-900509-3-X.
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-10-30]
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 141. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Priebeh Lieskovského kanála v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-11-14]
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  7. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.03.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 58. Bratislava 1979. 79-904-79 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).