Preskočiť na obsah

Patinský kanál

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Patinský kanál
kanál
Štát Slovensko Slovensko
kraj Nitriansky kraj
Okres Komárno
Obce Martovce, Hurbanovo, Svätý
Peter
, Komárno, Iža, Chotín
, Marcelová, Patince
začiatok Martovce
 - poloha Ostrov
 - výška 108 m
 - súradnice 47°50′58″S 18°08′23″V / 47,8494°S 18,1398°V / 47.8494; 18.1398
Ústie Dunaj
 - poloha Patince
 - výška 104 m
 - súradnice 47°44′18″S 18°19′40″V / 47,7383°S 18,3279°V / 47.7383; 18.3279
Dĺžka 22,3 km
Rád toku II.
Číslo hydronyma 4-20-02-74
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Patinský kanál[1] je kanál v regióne Podunajsko, na území obcí Martovce, Hurbanovo, Svätý Peter, Komárno, Iža, Chotín, Marcelová, Patince v okrese Komárno v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickej oblasti Podunajská nížina v geomorfologickom celku Podunajská rovina. Ústi do Dunaja. Má dĺžku 22,3 km. Rád toku II.

Začína sa v 108 m n. m. v juhovýchodnom priestore územia obce Martovce, v poľnohospodárskom extraviláne, vo východnej časti poľa Ostrov.

Patinský kanál tečie od začiatku juhovýchodným smerom územím Martoviec, mení smer na východný až severovýchodný, v 108 m n. m. preteká cez obecnú hranicu medzi obcami Martovce a Hurbanovo, stáča sa na juh až juhozápad, v 108 m n. m. priberá pravostranný prítok Vraní kanál, v 108 m n. m. priberá ľavostranný prítok Vécky kanál, pravým brehom obmýva pole Pri Nitre, mení smer na juhovýchod, v pravom uhle mení smer na juhozápad, pokračuje v priamke cez pole Hurbanovská sihoť, v 107 m n. m. preteká cez obecnú hranicu medzi obcami Hurbanovo a Svätý Peter, vteká na územie obce Svätý Peter, v 107 m n. m. priberá ľavostranný prítok Holanovský kanál, rozvetvením z Patinského kanála odbočuje Zámocký kanál, v 106 m n. m. priteká na obecnú hranicu medzi obcou Svätý Peter a mestom Komárno, v priamke pokračuje po tejto hranici juhovýchodným smerom, v 106 m n. m. podteká cestu a hneď už na území mesta Komárno aj železnicu z Komárna do Hurbanova, v 106 m n. m. priberá pravostranný prítok Motúzový kanál, v severovýchodnej oblasti Ďulovho Dvora, mestskej časti Komárna, mení smer na východ, vteká na obecnú hranicu medzi Komárnom a obcou Iža, tečie po tejto hranici a od trojchotárnika sleduje obecnú hranicu medzi obcou Iža a obcou Chotín, v 106 m n. m. priberá ľavostranný prítok Hurbanovský kanál, tečie po hranici medzi Ižou a Marcelovou, v 105 m n. m. priberá ľavostranný prítok Oblúk, preteká juhovýchodným smerom po území obce Marcelová a priberá pravostranný prítok Ižiansky kanál, vteká na územie obce Patince a obteká severovýchodný okraj intravilánu Patiniec, tečie juhovýchodným smerom cez extravilán, podteká cestu z Komárna do Radvane nad Dunajom, tesne pred dunajskou hrádzou v 104 m n. m. priberá bezmenný pravostranný prítok, v 104 m n. m. juhovýchodne od intravilánu Patiniec ústi do Dunaja ako jeho ľavostranný prítok.[2]

Patinský kanál patrí do okresu Komárno v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina.[3][4] Dôležitejšie prítoky: Vraní kanál, Vécky kanál, Holanovský kanál, Motúzový kanál, Hurbanovský kanál, Oblúk, Ižiansky kanál.[5] Patinský kanál v časti svojho toku tečie v riečisku pôvodného toku Žitavy.

Pôvod názvu

[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Patinský kanál má pôvod v názve obce Patince. Z toponyma Patince bolo po pridaní formantu -ský a po kombinácii so všeobecným podstatným menom kanál s významom umelý vodný tok, spravidla so spevnenými bokmi utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena v podobe Patinský kanál ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6].

Názov obce Patince s písomne doloženými záznamami 1260 Poch, 1268 Poth, 1464 Path, 1956 Patince má pôvod v historickom apelatíve pat, pata vo význame upravená tenšia hrada, ktorou sa uzatvára brána alebo vráta prenesene závora z upravenej väčšej hrady, ktorá sa prekladá cez cestu, aby sa tak zabránilo povozom ďalej postupovať po ceste, ktoré bolo rozšírené formantom -ince. Názov vznikol na strategickom mieste pri sútoku Starej Žitavy a Dunaja. Porovnaj aj názov obce Pata. Nemožno úplne vylúčiť ani pôvod z osobného mena Pata, aj keď je to menej pravdepodobné.[7][8][9] Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1978[10]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Patinský kanál je jedinečným hydronymom (október 2022).

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-10-03].
  2. Geografické názvy okresu Komárno A20 Geografické názvoslovné zoznamy OSN - ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-380/1991 z 26.7.1991. 74 s. S. 21, 22, 33, 54, 58, 60. ISBN 80-85672-13-8.
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-09-28
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 141. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Priebeh Patinského kanála v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-09-29]
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  7. Miroslav Kropilák. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Zväzok 2. Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1978. 3 zv. (517 s.) 71-071-77 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN). S. 375.
  8. Juraj Hladký. Hydronymia povodia Nitry. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, 2004. 291 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 80-8082-008-2. S. 158-159.
  9. Rudolf Krajčovič: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladom názvov obcí a miest (46). In: Kultúra slova, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Jazykový odbor Matice slovenskej, Bratislava, 2014, ročník 48, č. 4, ISSN 0023-5202. S. 217, 218. Dostupné online [4] [cit. 2022-10-04.]
  10. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.3.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 78. Bratislava 1979. 79-904-79 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).