Liturgia hodín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Liturgia hodín (lat. Liturgia horarum) alebo posvätné ofícium (lat. Divinum officium) je oficiálna denná modlitba hlavne rímskokatolíckej cirkvi konaná v určených hodinách dňa ustáleným spôsobom individuálne alebo spoločne. Je obsiahnutá v rovnomennej knihe vydanej v roku 1971.[1]:s. 7 Denná modlitba Cirkvi vo východných cirkvách sa nazýva časoslov.

Všetci kňazi latinskej cirkvi majú na základe motu proprio Summorum pontificum pápeža Benedikta XVI. z roku 2007 možnosť sláviť Posvätné ofícium podľa Rímskeho breviára z roku 1962 alebo podľa dnešnej Liturgie hodín.[2]

Názov[upraviť | upraviť kód]

Do roku 1971[1]:s. 7 bola denná modlitba Cirkvi obsiahnutá v knihe s názvom Rímsky breviár (lat. Breviarium romanum), odvtedy sa nazýva Liturgia hodín (lat. Liturgia horarum).[1]:s. 18 – 20 [3]:s. XVIII – XX Samotná liturgia sa nazýva Posvätné ofícium (lat. Divinum officium)[1]:s. 5, 11 [3]:s. III, XI alebo Liturgia hodín (lat. Liturgia horarum).[1]:s. 21 [3]:s. XXI Kniha dennej modlitby Cirkvi sa označuje zvyčajne ako breviár.[4] Tieto názvy sú však často zameniteľné.[3]:s. V

Posvätné hodiny[upraviť | upraviť kód]

Liturgia hodín obsahuje tieto posvätné hodiny alebo ich časti so stanovenými časmi slávenia:

 • invitatórium – pripája sa k posvätnému čítaniu alebo ranným chválam podľa toho, čo sa slávi skôr; nekoná sa samostatne,[3]:s. XLIV
 • posvätné čítanie – povahou nočná modlitba prispôsobená pre slávenie aj kedykoľvek cez deň,[3]:s. L
 • ranné chvály – koná sa na úsvite,[3]:s. XLV
 • modlitba cez deň – obsahuje tri posvätné hodiny: terciu (predpoludním), sextu (napoludnie) a nónu (popoludní) – okrem modlitby v chóre sa môže vybrať jedna z nich,[3]:s. LV
 • vešpery – slávia sa, keď sa zvečerieva,[3]:s. XLVI
 • kompletórium – koná sa pred nočným odpočinkom, aj po polnoci.[3]:s. LVI

Štruktúra posvätných hodín[upraviť | upraviť kód]

Posvätné hodiny majú túto štruktúru:[3]:s. XLIV – XVII

 • aklamácia „Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.“ s chváloslovím,
 • hymnus,
 • trojica žalmov, kantík alebo častí žalmov s antifónami (tromi alebo jednou); v kompletóriu jeden alebo dva žalmy s antifónou,
 • krátke čítanie s krátkym responzóriom; v posvätnom čítaní dve dlhšie čítania s responzóriami,
 • evanjeliový chválospev s antifónou (len v ranných chválach – Benediktus, vešperách – Magnifikat a kompletóriu – Nunk dimittis),
 • prosby a Modlitba Pána (len v ranných chválach a vešperách)
 • modlitba (orácia/kolekta),
 • záver:
  • verš „Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.“ (v ranných chválach a vešperách),
  • požehnanie (ak je na ranných chválach alebo vešperách pri spoločnom slávení prítomný kňaz alebo diakon; pri kompletóriu vždy),
  • aklamácia „Dobrorečme Pánovi. Bohu vďaka.“ (v modlitbe cez deň a posvätnom čítaní),
 • mariánska antifóna (len po kompletóriu).

Hlavné zmeny po reforme v roku 1970[upraviť | upraviť kód]

Reformou vyhlásenou pápežom Pavlom VI. 1. novembra 1970 sa zmenili mnohé prvky Posvätného ofícia. Medzi hlavné zmeny patria nasledovné.[3]:s. XIII – XVI, XX

Podľa nariadenia Druhého vatikánskeho koncilu v konštitúcii Sacrosanctum Concilium bola zrušená posvätná hodina príma, ktorá sa pôvodne modlila v prvú hodinu po svitaní. Podľa ustanovenia z rovnakej konštitúcie bol pôvodne týždenný cyklus žaltára rozdelený na 4 týždne. V tomto žaltári sa zároveň použil nový preklad žalmov v rámci Neovulgáty a boli z neho vynechané niektoré „tvrdšie znejúce žalmy a verše“.

Pôvodne rozdelené posvätné hodiny tercia, sexta a nóna sa spojili pod názvom „modlitba cez deň“ so spoločnou psalmódiou.

V ranných chválach a vešperách sa zaviedli prosby a Otčenáš.

Posvätné čítanie (pôvodne matutínum) bolo upravené, aby sa nemuselo konať v noci, ale mohlo sa mimo chóru konať v ktorúkoľvek hodinu dňa. Nanovo sa vybrali čítania zo Svätého písma a z diel Cirkevných otcov. Najmä z hagiografických čítaní sa odstránili historické nepresnosti.

Znížil sa pôvodný rozsah psalmódie v ranných chválach, vešperách (z pôvodných 5 na 3 žalmy, ich časti alebo kantiká) a posvätnom čítaní (z pôvodných 9 na 3).

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. a b c d e Liturgia horarum. 2. typ. vyd. Zväzok I. Rím : Libreria Editrice Vaticana, 2000. 4 zv. (lat.)
 2. BENEDIKT XVI.. Summorum pontificum [online]. 2007-07-07, [cit. 2019-05-17]. Článok 2. Dostupné online. (slov.)
 3. a b c d e f g h i j k l Liturgia hodín. 2. typ. vyd. Zväzok I. Rím : Typis Polyglottis Vaticanis, 2012. 4 zv. (slov.)
 4. breviár. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]