Menší proroci

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Menší proroci[1] alebo dvanásti proroci[2] alebo malí proroci je názov dvanástich prorokov Starého zákona (u židov aj u kresťanov) a zároveň názov príslušných dvanástich kníh (spisov) Starého zákona. Knihy sa súhrnne nazývajú aj Kniha dvanástich prorokov alebo (z gr. ) Dodekaprofeton. Podľa hebrejského kánonu je ich poradie takéto: Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš a Malachiáš. Septuaginta kladie na prvé miesto Ozeáša, Ámosa, Joela, Abdiáša a Jonáša.

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Autormi kníh sú priamo dvanásti proroci. Názov „malí“ proroci (v protiklade k veľkým ako napr. Jeremiáš, Izaiáš, Ezechiel) znamená, že ich knihy (spisy) sú relatívne krátke. Tieto knihy nie sú svojou kvalitou rovnocenné, popri dielach preniknutých prorockým zápalom a veľmi pôsobivých aj po štylistickej stránke (Amos, Ozeáš, Micheáš), nájdeme medzi nimi aj také knihy, ktoré nemožno pokladať za prorocké (Jonáš). Knihy sú zoradené viac-menej chronologicky, začínajú sa pred židovským exilom (napr. Amos) a končia po exile v 3. stor. pred Kr. (napr. Zachariáš).

Členenie[upraviť | upraviť zdroj]

Jednotliví proroci[upraviť | upraviť zdroj]

Kniha proroka Ozeáša (Hozeáša)[upraviť | upraviť zdroj]

Pochádzal zo severného kráľovstva. Hovorí, že ľud zradil svojho Boha a prirovnáva ho k nevernej snúbenke, ktorej ale Boh odpustí a na púšti jej hovorí od srdca k srdcu. Žil v období keď bola nájdená kniha Deuteronómium.

Kniha proroka Joela[upraviť | upraviť zdroj]

Žil okolo roku 750 pred Kr. Bol akýmsi ekológom. Mal videnia, videl ako kobylky v Egypte spasú úrodu, čo bral ako odplatu za hriech. Hovorí teda, že katastrofy sú dôsledkom hriechu. Nabáda ľud aby sa znovu zrodil z Ducha. Boh raz príde a vyleje Ducha na všetko stvorené.

Kniha proroka Amosa (Ámosa)[upraviť | upraviť zdroj]

Žil okolo roku 800 pred Kr.. Bol jednoduchým dedinčanom, ktorý zrazu dostal Božiu inšpiráciu. Žil v južnom kráľovstve, ale bol poslaný do severného, do Bételu, a tu mal kázať. Je to prvý píšuci prorok. Vystupuje proti sociálnej nespravodlivosti, nemravnosti a oznamuje katastrofu, ale oznamuje, že ostane malá hŕstka a vďaka nim ich Boh zachráni. Je prorokom Božej spravodlivosti. Spravodlivosť je v sociálnom živote.

Kniha proroka Abdiáša (Obadiáša, Abdiasa)[upraviť | upraviť zdroj]

Žil v období, keď sa okolité národy zle chovali k Židom a keď boli obkľúčení, využili ich zlú situáciu (587 pred Kr.). Obadiáš povzbudzuje ľudí. Tí, čo ostanú verní Bohu, tých spasí.

Kniha proroka Jonáša[upraviť | upraviť zdroj]

Pôsobil v severnej časti krajiny za kráľa Jeroboáma. Opisuje svoj príbeh ako neuposlúchol Boží príkaz a namiesto do pohanského Ninive sa vydal čo najďalej opačným smerom. Strhla sa hrozná búrka a keď námorníci zistili, že on je príčinou, vyhodili ho cez palubu. Jonáša zožrala veľryba a on bol v jej útrobách tri dni. Potom ho vyvrhla a on sa vydal do Ninive, kde Ninivčanov obrátil. Je tu zjavný univerzalizmus.

Kniha proroka Micheáša[upraviť | upraviť zdroj]

Pôsobil v južnom kráľovstve, odišiel do Jeruzalema, kde je pohoršený zneužívaním a odsudzovaním utečencov zo severu. Vyčíta im, že tým aj oni porušili zákon. Hovorí však, že Boh očistí svoj ľud, znovu ho zjednotí a z Betlehemu príde Mesiáš.

Kniha proroka Nahuma[upraviť | upraviť zdroj]

Keď Asýrčania obsadili Jeruzalem, Nahuma prorokuje, že Ninive bude potrestané. Boh ukáže svoju moc, ktorá bude ospevovaná.

Kniha proroka Habakuka (Abakuka)[upraviť | upraviť zdroj]

Je škandalizovaným prorokom. Odpovedá na otázku, prečo sa Boh nezastáva svojho izraelského národa, keď on trpí. Boh je trpezlivý a trest pohanov príde až neskôr.

Kniha proroka Sofoniáša[upraviť | upraviť zdroj]

Žil za bezbožného kráľa Manasseho, ktorý žil veľmi dlho a vládol 90 rokov i za kráľa Josiáša. Je pohoršený nad Manasseho pýchou. Prorokuje deň Pánov, kedy Boh ukáže svoju moc a zastane sa chudobných a nespravodlivo trpiacich. Hovorí aj o zvyšku spravodlivých.

Kniha proroka Aggea (Haggea)[upraviť | upraviť zdroj]

Aggeus (Haggeus) žil okolo roku 520 pred Kr.. Nabáda Židov, aby sa zamysleli. Majú ekonomické problémy, sucho, ale nabáda k znovupostaveniu chrámu.

Kniha proroka Zachariáša[upraviť | upraviť zdroj]

V prvej časti Knihy proroka Zachariáša (Zach 1-8) sa skláňa nad politickou situáciou. Peržania dali Židom istú slobodu. Situácia nie je síce dobrá, ale židovský národ bude znovu oslobodený a tí, ktorí im robia zle, budú potrestaní. V druhej časti (Zach 9-14) hovorí, že Mesiáš nebude bojovník, ale služobník, bude to ten, ktorého prebodnú. On obnoví dom Dávidov.

Kniha proroka Malachiáša[upraviť | upraviť zdroj]

Anonymný autor. Vystupuje proti nemravnosti (nezachovávajú tradície, zákon, ...- dokonca ani kňazi). Vraví, že náboženstvo je náboženstvom lásky a raz príde deň, keď príde Mesiáš – Posol.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. menší proroci. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992. 1350 s. (Biblica; zv. 4.) S. 684.
  2. dvanásti proroci. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992. 1350 s. (Biblica; zv. 4.) S. 328.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]