Ondrej Samuel

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ondrej Samuel
paleontológ
Dielo
Polia pôsobnostipaleontológia, stratigrafia, geológia
Alma materUniverzita Komenského v Bratislave
Významní profesoriD. Andrusov
Osobné informácie
Narodenie10. február 1931
Palárikovo, Slovensko
Úmrtie20. december 2002 (71 rokov)
Bratislava, Slovensko
Národnosťslovenská

Ondrej Samuel (* 10. február 1931 Palárikovo – † 20. december 2002, Bratislava) bol významný slovenský mikropaleontológ a stratigraf. Vynikal najmä v paleontológii a biostratigrafii dierkavcov paleogénneho, kriedového a triasového obdobia.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Narodil sa v Palárikove v rodine robotníka.[1] Absolvoval obchodnú akadémiu v Nových Zámkoch (1952) a následne nastúpil na štúdium geológie na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1956 ukončil štúdium a získal titul promovaný geológ. Ešte ako študent pôsobil ako pomocná vedecká sila na univerzite pod vedením prof. Andrusova.[2] Následne nastúpil na Geologický ústav Dionýza Štúra, kde pôsobil po celú svoju kariéru až do roku 1994, kedy odišiel do dôchodku. Pôsobil aj vo funkcii námestníka riaditeľa (O. Fusána) a tiež ako vedúci paleontologického odboru.

Po príchode na ústav sa venoval biostratigrafii sekvencií vnútrokarpatského paleogénu a flyšového a bradlového pásma. Jeho výsledky boli zúžitkované pri príprave geologických máp 1:200 000. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1962 (CSc.).[3] Hodnosť DrSc. získal v roku 1972 ako jeden z najtalentovanejších Slovákov už ako 41-ročný.[4] Podieľal sa aj na výchove a príprave nových odborníkov ale aj organizácií vedeckých podujatí Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie (1973) či Slovenskej geologickej spoločnosti. Dlhodobo odborne spolupracoval s významnými slovenskými paleontológmi a stratigrafmi J. Salajom a E. Köhlerom.

Jeho vedecká činnosť sa zameriavala prevažne na štúdium dierkavcov (foraminifer) a predovšetkým ich praktickému využitiu na účely stratigrafie. Ktoré spočiatku aplikoval v paleogénnych a kriedových a neskôr aj triasových súvrstviach. Opísal 40 nových taxónov foraminifer a ich výskyt koreloval s inými skupinami organizmov, ako boli veľké foraminifery (numulity a alveoliny), vápnitý nanoplanktón, peľové spóry.[2] Jeho práca ako jedného z prvých v danom odbore na Slovensku položila kvalitné základy štúdia foraminifer a mala dobrý ohlas a bola akceptovaná aj v zahraničí. Podieľal sa na komisionálnom riešení stratigrafických problémov pri prospekcii v Južnej Amerike.[3]

Od roku 1964 bol vedeckým redaktorom najstaršieho slovenského geologického vedeckého časopisu Geologické práce - Správy a neskôr aj zborníka Západné Karpaty - séria paleontológia. Okrem toho pôsobil v redakčných radách časopisov Geologický zborník - Geologica Carpathica a Mineralia Slovaca. Pôsobil aj v rozličných profesných organizáciách v rámci kolégia SAV, ČSAV, či Slovenskej geologickej spoločnosti a Karpatsko-balkánskej geologickej asociácii. Bol členom medzinárodnej stratigrafickej komisie pre paleogén.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Je autorom viac ako 200 vedeckých prác vo vedeckých časopisoch a početných záverečných správ vedecko-výskumných projektov. Podieľal sa na príprave hesiel Encyklopedického slovníka geologických věd a Encyklopédie Slovenska. Spolu s D. Andrusovom spracoval dosiaľ najrozsiahlejšie monografické dielo zaoberajúce sa stratigrafiou Západných Karpát – trojzväzkový Stratigrafický slovník Západných Karpát. Medzi najvýznamnejšie patria jeho monografie:

 • Foraminifera der Westkarpaten-Kreide (spolu s J. Salajom, GÚDŠ, 1967)
 • Microbiostratigraphy and Foraminifera of the Slovak Carpathian Paleogene (spolu s J. Salajom, GÚDŠ, 1968)
 • Geológia východoslovenského flyšu (spolu s B. Leškom, SAV, 1969)
 • Microfauna and Lithostratigraphy of the Paleogene and adjacent Cretaceous of the Middle Váh valley (spolu s K. Borzom, E. Köhlerom, GÚDŠ, 1972)
 • Stratigrafický slovník Západných Karpát 1-3 (editor spolu s D. Andrusovom, GÚDŠ, 1983, 1985 a 1988)
 • História geológie na Slovensku Zväzok 2. (autor a spoluautor viacerých kapitol, editor P. Grecula, ŠGÚDŠ, 2006)

Ocenenie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Najlepší pracovník geologickej služby (1959)
 • Plaketa D. Štúra za rozvoj slovenskej geológie (1974)
 • Pamätná medaila J. E. Purknňe (1979)
 • Pamätná medaila Geologického ústavu Dionýza Štúra (1980)
 • Čestná plaketa Maďarského geologického ústavu (1969)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Biely, A., 1981: RNDr. Ondrej Samuel, DrSc. jubiluje. Mineralia slovaca, s. 285 - 286
 2. a b Zlínska, A., 2001, RNDr. Ondrej Samuel, DrSc., 70-ročný. Geologické práce, Správy 105, s. 7-14.
 3. a b Fusán, O., 1981: On the 50th birthday of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc. Geologický zborník - Geologica Carpathica, 32, 4, s. 510 - 512
 4. Vass, D., 2002: Kronika Ondrej Samuel (1931 - 2002). Mineralia Slovaca, 34, 5-6, Geovestník, Geo 5