Portál:Matematika/Obrázky týždňa/2008

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


2006 - 2007 - 2008

2008[upraviť kód]

1.1. - 10.3. | 10.3. - 3.7. | 1.10. - 26.10. | 26.10. - 31.12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

1. január až 10. marec 2008‎‎[upraviť kód]

Lorenz system r28 s10 b2-6666.png

Lorenzov atraktor

10. marec až 3. júl 2008[upraviť kód]

Normal distribution pdf.png

Normálne rozdelenie pravdepodobnosti

27 2008[upraviť kód]

DeMorgan's Law Venn Diagram 1.svg

Modrá a biela oblasť je množina A a červená a biela oblasť je množina B, tak biela oblasť je prienik množín A a B


28 2008[upraviť kód]

Binomio al cuadrado.svgBinomio al cubo.svg

Vyjadrenie a porovnanie vzorcov (a+b)2 a (a+b)3


29 2008[upraviť kód]

Missing Square Animation.gif Wedge paradox.png

Ak trojuholník rozdelíme na 4 časti a poprehadzujeme ich tak,
aby vznikol rovnaký trojuholník, môže ostať 1 miesto voľné.


30 2008[upraviť kód]

Arithmetic symbols.svg

Základné matematické znamienka. +(plus), -(mínus), x(krát,nahradzovaný.),
÷ (delené, čiara medzi bodkami sa môže vynechať).


31 2008[upraviť kód]

Sieve of Eratosthenes animation.gif

Spôsob ako získať prvočísla: Eratostenovo sito.
Najprv vypíšeme 2 aj jej násobky vyškrtáme.
Potom 3 a jeho násobky vyškrtáme. Potom to isté s 5 a 7.
A ostatné nevyškrtané čísla spolu s 2, 3, 5, 7 sú prvočísla.


32 2008[upraviť kód]

HarmonicNumbers.svg

Harmonické čísla


33 2008[upraviť kód]

Pythagoras2.jpg

Znázornenie Pytagorovej vety


34 2008[upraviť kód]

Möbius strip.jpg

Möbiova páska


35 2008[upraviť kód]

Sin1over x.svg

Graf funkcie y = sin(1/x)


36 2008[upraviť kód]

Hyperkocka

Hyperkocka alebo tesserakt je 4 rozmerný model kocky. Medzi hyperkockou a kockou je vzťah ako medzi kockou a štvorcom.


37 2008[upraviť kód]

Sliderule.PickettN902T.agr.jpg

Logaritmické pravítko


38 2008[upraviť kód]

Toroid.png

Matematický toroid


39 2008[upraviť kód]

Various Spirograph Designs.jpg

Rôzne obrazce zložené zo špirál


40 2008[upraviť kód]

Cube root.png

Graf funkcie tretia odmocnina


41 2008[upraviť kód]

Great dirhombicosidodecahedron.png 124-sten


42 2008[upraviť kód]

Complex zeta.jpg
Riemannovská zeta funkcia ζ(s) v komplexnej rovine.


43 2008[upraviť kód]

Graf tangens.png

Graf funkcie tangens.


44 2008[upraviť kód]

Tabbar dechex.png

Prepočet čísel z desiatkovej sústavy do šestnástkovej.


45 2008[upraviť kód]

Hyperbolic triangle.svg

Trojuholník na hyperbolickej ploche má vlastnosť, že súčet vnútorných uhlov ja menší ako 180°.


46 2008[upraviť kód]

Loyd64-65-dis b.svg

Keď poskladáme 2 trojuholníky a dva lichobežníky do troch rôznych útvarov dostaneme vždy rôzny obsah.


47 2008[upraviť kód]

Squaring the circle.svg

Kvadratizácia kruhu. Ak máme kruh s polomerom 1, tak štvorec s rovnakým obsahom musí mať stranu dlhú √π


48 2008[upraviť kód]

Hexaconstruction.gif

Rysovanie 6-uholníka.


49 2008[upraviť kód]

Variables proporcionals.png

Graf priamej úmernosti so vzorcom.


50 2008[upraviť kód]

Circle area by reassembly.svg

Jeden zo spôsobov výpočtu obsahu kruhu.


51 2008[upraviť kód]

Abacus 1 (PSF).png

Abakus, najstaršie počítadlo pôvodom z Číny.


52 2008[upraviť kód]

Exponential.png

Porovnanie stúpania hodnôt: červená=50x, modrá=x3 , zelená=2x