Prepelica poľná

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prepelica poľná
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1], na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Coturnix coturnix
Linnaeus, 1758
Synonymá
Prepelica obyčajná


Mapa rozšírenia prepelice poľnej
      Hniezdiaca, výskyt v letnom období
      Hniezdiaca, celoročný výskyt
      Nehniezdiaca
      Introdukovaná, celoročný výskyt
      Pravdepodobne vyhynutá a introdukovaná
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Prepelica poľná alebo prepelica obyčajná[3] (lat. Coturnix coturnix) je druh vtáka z čeľade bažantovité (Phasianidae). Hniezdi mimo severu v celej Európe, vo veľkej časti Afriky a v západnej Ázii.[4] [5] Vyskytuje sa na väčšine územia Slovenska od nížin až nad hornú hranicu lesa (1 515 m n. m., Malá Fatra[4]). Jej hniezdny biotop tvoria najmä obilninové a ďateľinové polia, lúky a pasienky[4][5]. Je to sťahovavý druh a z časti zimuje v Afrike od rovníka na sever a z časti v okolí Stredozemného mora[4] a v Južnej Európe[5]. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov prepelica poľná patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, v Európe má kolísavý trend. Ohrozuje ju odchyt do sietí počas migrácie a zmena poľnohospodárskych postupov, najmä zvýšením množstva používaných pesticídov.[1]

Opis[upraviť | upraviť zdroj]

Prepelica poľná meria 16 – 18 cm s rozpätím krídel 32 – 25 cm[6] s váhou 52 – 125 g[5].

Hlas[upraviť | upraviť zdroj]

Prítomnosť prepelice poľnej najskôr prezradí silný hlas samčeka poc-po-dok poc-po-dok[5] či poďte-žať poďťe-žať poďte-žať alebo piť-palať[7]. Svoju sériu začína drsnejším va-va, va-va a opakuje 4 – 8-krát[5]. Ozýva sa celé obdobie hniezdenia až do augusta. Tento hlas môžeme počuť cez deň i v noci.[7] Najčastejšie ráno a hlavne večer.[5][6] Hlas samičky znie ako prübrü-prübrü[7] alebo brüt-büt[6].

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Odhadovaný počet hniezdiacich párov v rokoch 1980 – 1999 bol 2 000 – 6 000. Veľkosť populácie i územie na ktorom sa vyskytovala boli stabilné, maximálna zmena do 20%. Ekosozologický status v roku 1995 R – vzácny. V roku 1998 LR – menej ohrozený druh : nt – takmer ohrozený taxón. V roku 2001 LR - menej ohrozený.[8] Európsky ochranársky status SPEC3 – druhy, ktorých globálne populácie nie sú koncentrované v Európe, ale majú tam nevhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia V – zraniteľný druh.[4]

Odhadovaný počet hniezdiacich párov v rokoch 2008 – 2012 bol 2 000 – 6 000 párov. Krátkodobý trend za posledných 12 rokov (2000 – 2012) aj z pohľadu dlhodobého trendu od roku 1980 (1980 – 2012) boli klesajúce. Veľkosť územia na ktorom hniezdila za posledných 12 rokov ako aj z pohľadu dlhodobého trendu bola stabilná.[9] V roku 2014 LC - menej dotknutý.[2][10][11]

Odhadovaný počet hniezdiacich párov v rokoch 2013 – 2018 bol 2 000  – 5 000 párov. Krátkodobý trend za posledných 12 rokov (2008 – 2018) aj z pohľadu dlhodobého trendu od roku 1980 (1980 – 2018) boli klesajúce. Veľkosť územia na ktorom hniezdila za posledných 12 rokov ako aj z pohľadu dlhodobého trendu bola stabilná.[12]

Potrava[upraviť | upraviť zdroj]

Po prílete na hniezdisko prevažuje živočíšna potrava, neskôr rastlinná.[5]

Ochrana[upraviť | upraviť zdroj]

Je zákonom chránená (§ 33 ods. 3 zákona o Ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z. z.[13]), spoločenská hodnota je 920 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[14]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b IUCN Red list 2020.2. Prístup 30. septembra 2020.
 2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
 3. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov sveta [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010, rev. 2016-10-23, [cit. 2016-11-06]. Dostupné online.
 4. a b c d e DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autor druhu Miroslav Demko. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Prepelica poľná, s. 227 – 229.
 5. a b c d e f g h FERIANC, Oskár. Vtáky Slovenska 1. Bratislava : Veda, 1977.
 6. a b c JONSSON, Lars. Die Vögel Europas und des Mittelmeerraumes. Stuttgart : Franckh-Kosmos, 1992. ISBN 3-440-06357-7. (po nemecky)
 7. a b c PETERSON, R.T.; MOUNTFORT, G.; HOLLOM, P.A.D.. Európa madarai. Budapest : Gondolat, 1986. ISBN 978-80-7234-292-1. (preklad do maďarčiny)
 8. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
 9. Černecký, J., Darolová, A., Fulín, M., Chavko, J., Karaska, D., Krištín, A., Ridzoň, J. Správa o stave vtákov v rokoch 2008 – 2012 na Slovensku. [online]. Príprava vydania Černecký, J. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2014, [cit. 2019-10-15]. S. 790. Dostupné online.
 10. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
 11. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. trend za posledných 12 rokov (2000 – 2012) aj z pohľadu dlhodobého trendu od roku 1980 (1980 – 2012) boli klesajúce. Dostupné online.
 12. Černecký, J., Saxa, A., Čuláková, J., Andráš, P. Správa o stave vtákov za obdobie rokov 2013 – 2018. [online]. Príprava vydania Černecký, J. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2019, [cit. 2019-10-15]. Dostupné online.
 13. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov [online]. epi.sk, [cit. 2020-09-24]. Dostupné online.
 14. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-02-18]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]