Preskočiť na obsah

Rusovský kanál

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Rusovský kanál
kanál
Štát Slovensko Slovensko
kraj Bratislavský kraj
Okres Bratislava V
Obce Rusovce, Čunovo
začiatok Rusovce
 - poloha Záhrady
 - výška 130 m
 - súradnice 48°03′06″S 17°09′26″V / 48,0516°S 17,1572°V / 48.0516; 17.1572
Ústie priesak do podložia niekdajšieho dunajského ramena
 - poloha Rajka, Maďarsko
 - výška 128 m
Dĺžka 5,2 (na území Slovenska) km
Rád toku II.
Číslo hydronyma 4-20-01-430
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Rusovský kanál[1] je kanál v Bratislavskom regióne, na území mestskej časti Bratislava - mestská časť Rusovce a tiež na území mestskej časti Bratislava - mestská časť Čunovo v okrese Bratislava V v Bratislavskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickej oblasti Podunajská nížina v geomorfologickom celku Podunajská rovina. Končí sa na území Maďarska priesakom do podložia niekdajšieho ramena Dunaja. Má dĺžku 5,2 km od začiatku po slovensko-maďarskú štátnu hranicu, 1,7 km od štátnej hranice po koniec kanála, spolu 6,9 km. Rád toku II.

Začiatok[upraviť | upraviť zdroj]

Začína sa v 130 m n. m. na území mestskej časti Bratislava - mestská časť Rusovce v južnej časti poľa a lesa Záhrady, východne od intravilánu Rusoviec v priestore niekdajšieho, dnes už zaniknutého, meandrovitého ramena Dunaja.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Rusovský kanál tečie od začiatku juhovýchodným smerom cez extravilán Rusoviec, smer plynule mení na južný, preteká západným okrajom lúky a lesa Ostrovné lúčky, okrajom lesa a poľa Farská lúka (jej väčšia časť leží už v susednom Čunove), preteká cez lúku a les Pieskové, v 129 m n. m. preteká cez hranicu medzi mestskou časťou Rusovce a mestskou časťou Čunovo, pokračuje územím Čunova v smere juhovýchod, svojim ľavým brehom obteká južný breh neďalekého Čunovského jazera, mení smer na juhovýchodojuh, rozvetvuje sa: ľavým smerom tečie bezmenné mŕtve rameno Dunaja a pravým smerom pokračuje Rusovský kanál, kanál svojim ľavým brehom obmýva pole Jankovičovo i pole a sad Nižné Kostolné, podteká cestu RusovceČunovo, územie Slovenska opúšťa v 128 m n. m. a vteká na územie Maďarska v území hraničnej obce Rajka kde v severnom okraji intravilánu pri severovýchodnom okraji futbalového ihriska pri Ulici Adyho Endreho zaniká v 128 m n. m. priesakom do podložia niekdajšieho ramena Dunaja v povodí Mošonského Dunaja.[2]

Rusovský kanál patrí do okresu Bratislava V v Bratislavskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina.[3][4] Nemá dôležitejší prítok.[5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Rusovský kanál má pôvod v názve mestskej časti (niekdajšej samostatnej obci) Rusovce. Z toponyma Rusovce bolo po pridaní formantu -ský a po kombinácii so všeobecným podstatným menom kanál s významom umelý vodný tok, spravidla so spevnenými bokmi utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena v podobe Rusovský kanál ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6].

Názov mestskej časti (niekdajšej samostatnej obce) Rusovce s písomne doloženými záznamami 1208 Wuiswar, 1240 Vruzwar, 1401 Orozwar alebo Carigelburg, 1947 Rusovce má pôvod v preklade maďarského názvu niekdajšej samostatnej obce Oroszvár do slovenčiny s využitím slovného koreňa etnonyma Rus a s rozšírením podľa analógie rodinnej prípony -ovci-ovce v podobe Rusovce.[7] Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1978[8]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Rusovský kanál je jedinečným hydronymom (október 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-09-27.
  2. Geografické názvy okresu Bratislava A43 Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-2073/1994 z 20.7.1994. 34 s. S. 22 – 25, 27, 28. ISBN 80-85672-13-8.
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-09-28
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 141. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Priebeh Rusovského kanála v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-09-29]
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  7. Miroslav Kropilák. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Zväzok 2. Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1978. 3 zv. (532 s.) 71-071-77 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN). S. 510.
  8. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.3.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 89. Bratislava 1979. 79-904-79 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).