Trolejbusová doprava v Prešove

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Trolejbusová doprava v Prešove
Prešovsky trolejbus Škoda 31Tr SOR
Prešovsky trolejbus Škoda 31Tr SOR
Základné údaje
ŠtátSlovensko Slovensko
MestoPrešov
PrevádzkovateľDopravný podnik mesta Prešov
Zahájenie prevádzky13. mája 1962
Infraštruktúra
Prevádzková dĺžka tratí28,3 km
Napätie600 V DC
Vozovnevozovňa Šarišské Lúky
vozovňa Solivar
Prevádzka
Počet liniek7 (2021)
Počet vozov44 (2021)
Mapa siete
Schéma trolejbusovej trate
Schéma trolejbusovej trate
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

Trolejbusová doprava v Prešove je druhý najstarší trolejbusový systém na Slovensku, kde napätie v troleji je 600 V jednosmerných. Aktuálne je s dĺžkou 28,3 km druhou najdlhšou trolejbusovou sieťou na území Slovenska. Jeho prevádzkovateľom je Dopravný podnik mesta Prešov, ktorý obsluhuje 44 trolejbusmi 7 liniek. Ide pritom o linky s majoritným podielom na prepravných výkonoch prešovskej mestskej hromadnej dopravy.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Začiatky[upraviť | upraviť zdroj]

História mestskej hromadnej dopravy v Prešove siaha až do roku 1949, kedy vznikol komunálny podnik mesta Prešova, vtedy dopravu zabezpečovali len autobusy. Začiatky dnešnej trolejbusovej dopravy začínajú v roku 1958, kedy bola schválená výstavba trolejbusovej siete. Trolejbusová doprava začala slúžiť cestujúcim 13. mája 1962 na prvej linke z Nižnej Šebastovej cez historické centrum na Solivar. Bola to zároveň posledná otvorená trolejbusová prevádzka počas ČSSR pred obdobím likvidácie elektrickej trakcie v 60. a 70. rokoch. Z dôvodu výstavby trolejovej siete bola vybudovaná vozovňa Šarišské Lúky.

Obdobie rozvoja a aj stagnácie[upraviť | upraviť zdroj]

Časom začali vznikať ďalšie trate. V roku 1966 už trolejbusy obsluhovali napr. ulice Košická (trať k ZVL), Sabinovská či Budovateľská. V prvej polovici 70. rokov boli trate predĺžené (na Dúbravu), ale stavali sa aj nové, napr. trať do priemyselnej časti Širpo). V meste však stále dominovali autobusy, pretože obsluhovali dôležité miesta, ako napríklad sídliská, kde ešte trolejbusy nepremávali. V druhej polovici 70. rokov prekonali prešovské trolejbusy zložité obdobie, kedy sa rekonštruovalo mnoho ulíc v meste. Kvôli tomu sa konalo mnoho výluk. Tá najväčšia prebiehala v rokoch 1977 až 1981, kedy bola kvôli oprave pozemných komunikácií odrezaná vozovňa od takmer celej trolejbusovej siete. Aj cez tieto prekážky sa v Prešove trolejbusy udržali.

Trolejbusy v nových podmienkach[upraviť | upraviť zdroj]

V období ropnej krízy sa trolejbusy dobre rozvíjali, 1. augusta 1985 bola otvorená trolejbusová trať na Sídlisko III. Najnovšia trať bola postavená v rokoch 1990 až 1992 (otvorenie 22. novembra 1992) na najväčšie prešovské sídlisko - Sekčov (dve vetvy na Sibírsku ulicu a Pod Šalgovík). V roku 1995 bola otvorená vozovňa Solivar na Solivarskej ulici pre odľahčenie vozovne Šarišské Lúky od niekoľkých trolejbusov. Zväčša pre tie, ktoré končili, alebo začínali na Sekčove, Solivare, alebo na Budovateľskej ulici. Od roku 2000 sa nevyužíva na odstavovanie trolejbusov. Koncom septembra 2011 bola realizovaná oprava trolejbusového vedenia na otočisku na sídlisku Sekčov.

50 rokov trolejbusovej dopravy[upraviť | upraviť zdroj]

Dňa 13. mája 2012 uplynulo 50 rokov od slávnostného otvorenia trolejbusovej dopravy v Prešove.

Súhrn štatistík trolejbusovej dopravy:

 • Za 50 rokov trolejbusy po Prešove najazdili 76,6 mil. km.
 • Najviac trolejbusy najazdili v roku 1993 v počte 2,485 mil. km.
 • Až 42 trolejbusov bolo najviac vypravovaných počas pracovných dní v rokoch 1993 až 1996.
 • Evidenčný stav trolejbusov : 29 klbových a 13 štandardných (máj 2012)

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2016 bola vypísaná verejná súťaž na dodávku 15 nových klimatizovaných nízkopodlažných trolejbusov, ktorú vyhrala česká Škoda. Tá ešte v priebehu toho istého roka dodala 6 nových klbových trolejbusov Škoda 31Tr. Verejnosti boli predstavené 20. decembra 2016, do prevádzky však kvôli schvaľovaciemu procesu boli nasadené až vo februári 2017. V marci a apríli 2017 majú byť dodané ďalšie 4 a 5 krátkych, typu Škoda 30Tr. Súčasťou zmluvy, ktorá na základe tohto verejného obstarávania bola uzavretá, je aj opcia na 10 ďalších trolejbusov typu 30Tr a 31Tr.[1]

22. decembra 2016 Dopravný podnik mesta Prešov uzavrel s Mestom Prešov novú Rámcovú zmluvu o službách vo verejnom záujme a zabezpečení MHD osôb v meste Prešov, na základe ktorej bude zabezpečovať hromadnú prepravu osôb v Prešove od 1. januára 2017 do 31. decembra 2026. Podľa tejto zmluvy majú od roku 2019 stúpnuť výkony trolejbusov, sčasti aj na úkor autobusov. Súčasťou tejto zmluvy je aj príloha, ktorá ukladá dopravnému podniku realizovať 9 trolejbusových projektov:

 • P1 – Modernizácia vozového parku trolejbusov – I. etapa
 • P2 – Realizácia inteligentných dopravných systémov s preferenciou MHD
 • P3 – Trolejbusová trať ul. Solivarská – Sídlisko Šváby – Delňa
 • P4 – Trolejbusová trať Čierny most – ul. Kuzmányho – ul. Rusínska
 • P5 – Trolejbusová trať ul. Sibírska – ul. Pod Šalgovíkom
 • P6 – Modernizácia trolejbusových tratí ul. Levočská, ul. Gen. Svobodu
 • P7 – Modernizácia meniarní ul. Solivarská a ul. Mukačevská
 • P8 – Modernizácia depa trolejbusov ul. Bardejovská 7, Ľubotice
 • P9 – Modernizácia vozového parku trolejbusov – II. etapa.[2]

Realizácii niektorých z týchto projektov by mohli pomôcť aj eurofondy, na ich čerpanie je však potrebný Masterplán dopravy, ktorý mesto aktuálne obstaráva a ktorý by mal byť hotový v roku 2018.

Budúcnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem vyššie uvedených projektov Územný plán mesta Prešov ráta aj zo zatrolejovaním oblasti Táboriska, t. j. ulíc Grešová, Hollého, Dilongová a Šafáriková, s predĺžením trate na Solivare a Levočskej až po križovatku s Volgogradskou, či s presunom obrátiska Budovateľská až za križovatku s práve stavanou Nábrežnou komunikáciou. V prípade pokračovania výstavby v hornatých častiach Šidlovca nemožno vylúčiť v budúcnosti ani potiahnutie trate zo zástavky Dúbrava na Šidlovec, kde by sa využili prednosti elektrickej trakcie.

V decembri 2020 DPMP plánoval nákup 10 nových trolejbsov (4 štandardné a 6 kĺbových parciálnych). Trolejbusy majú stáť približne 6 mil eur, ďalších približne 3,6 mil eur mesto vynaloží na modernizáciu tratí a projektovú dokumentáciu na výstavu nových.[3]

Vozidlový park[upraviť | upraviť zdroj]

Nízkopodlažné trolejbusy jazdia v Prešove od roku 2006. Škoda 24Tr na Hlavnej ulici na linke č.1 smeruje na najstaršom úseku trate do mestskej časti Solivar.

Už v predstihu bolo v rokoch 1960 a 1961 zakúpených 12 trolejbusov Škoda 8Tr. Pretože výstavba ešte nepokročila natoľko, aby mohla byť premávka zahájená, bolo sedem vozidiel predaných do ostatných miest Československaz toho väčšina bola odpredaná do Mariánskych Lázní.

Premávku zahajovali (okrem vozov 8Tr, ktoré zostali) trolejbusy Škoda 9Tr. Medzi rokmi 1962 až 1981 ich bolo dodaných až 39 kusov. Posledný z nich bol vyradený v roku 1991.

Od roku 1982 boli dodávané trolejbusy Škoda 14Tr. Posledné vozy tohto typu (samozrejme už v modernizovanej verzii 14TrM) boli zakúpené v roku 2001. Najstaršie vozidlá 14Tr sú vyradzované už od roku 1992.

V roku 1985 boli do Prešova dodané 3 kĺbové vozy Škoda-Sanos S 200Tr. Posledný z nich bol vyradený roku 1999.

Dodávky kĺbových trolejbusov pokračovali typom Škoda 15Tr, ktorých bolo zakúpených v rokoch 1989 – 1999 32 (vrátane modernizovanej verzie 15TrM).

Od roku 2006 boli dodávané nové nízkopodlažné trolejbusy Škoda 24Tr (sólo prevedenie) a Škoda 25Tr (kĺbová verzia). Naposledy, konkrétne v septembri 2008 privítali brány dopravného podniku 2 kusy typu 24Tr a 2 kusy typu 25Tr, ktoré sa zaradili do premávky od začiatku októbra 2008. Zaradením nových vozov do bežnej premávky sa opäť vyradilo pár kusov trolejbusov typu Škoda 14Tr a 15Tr. Začiatkom septembra 2011 dorazil nový kĺbový nízkopodlažný trolejbus Škoda 31Tr SOR. Ide o prvé vozidlo z dvadsiatich, ktoré mala do roku 2014 na základe rámcovej zmluvy dodať opäť Škoda Electric. Tieto vozidlá budú nahrádzať trolejbusy Škoda 15Tr a Škoda 15TrM. Napokon bolo dodaných len 9 trolejbusov. V roku 2016 bol vypísaný tender na obnovu vozového parku trolejbusov klimatizovanými nízkopodlažnými trolejbusmi, ktorý mal byť financovaný najmä s pomocou eurofondov. Verejnú súťaž opätovne vyhrala Škoda Electric, ktorá by tak do roku 2017 mala dodať 5 "krátkych" trolejbusov Škoda 30Tr SOR a 10 kĺbových typu 31Tr SOR. Súčasťou zmluvy je aj opcia na dodávku ďalších 6 kĺbových a 4 krátkych, ktorá bola využitá v roku 2020. Táto dodávka ukončila éru vozidiel Škoda 15 Tr.

Prešov sa taktiež v roku 2020 stal prvým mestom na Slovensku ktoré vyradilo nízkopodlažný trolejbus. Jednalo sa o trolejbus Škoda 24Tr č. 702. Neskôr v roku 2022 boli vyradené ďalšie dva trolejbusy tohto typu č. 703 a 705 a s nimi aj ich kĺbová verzia Škoda 25Tr č. 704, ktoré boli odvezené na Ukrajinu.

Typ vozidla Fotografia Roky výroby Počet vozidiel Vlastnosti vozidla Poznámky
Wheelchair symbol.svg Snowflake-black.png
Škoda 14TrM Škoda 14TrM Prešov.jpg 19952004 1 X mark 18x18 02.svg X mark 18x18 02.svg Vozidlo je technologické
Škoda 24Tr Irisbus 706 MPR Presov.JPG 20062008 4 Black check.svg X mark 18x18 02.svg
Škoda 25Tr Irisbus 25tr presov odstavene.jpg 20062008 4 Black check.svg X mark 18x18 02.svg Všetky vozidlá sú záložné.
Škoda 30Tr SOR Škoda 30Tr Prešov.jpg 20162020 9 Black check.svg Black check.svg
Škoda 31Tr SOR Škoda 31 Tr Prešov.jpg 20112020 25 Black check.svg  Black check.svg Niektoré vozidlá

nie sú vybavené klimatizáciou

Spolu: 19822020 44 4/5 2/5

Vozovne[upraviť | upraviť zdroj]

Linky[upraviť | upraviť zdroj]

Linka Trasa Poznámky
Začiatok Koniec
1
Nižná Šebastová Solivar
2
Budovateľská Obrancov mieru / Dúbrava / Bajkalská
4
Sídlisko III Pod Šalgovíkom
5
Obrancov mieru Bajkalská / Dúbrava
7
Budovateľská Širpo
8
Sídlisko III Sibírska
38
Sídlisko III Sibírska

Linka je od mája 2022

dočasne zrušená

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. IMHD.SK. DPMP predstavil prvých 6 nových trolejbusov. imhd.sk Prešov. Dostupné online [cit. 2017-01-12].
 2. IMHD.SK. Mesto a Dopravný podnik podpísali novú zmluvu o službách vo verejnom záujme. imhd.sk Prešov. Dostupné online [cit. 2017-01-12].
 3. Minúta. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2020-12-18. Dostupné online [cit. 2020-12-18]. ISSN 1339-844X.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]