Vojtech Hatala

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vojtech Hatala
slovenský právnik, pedagóg a vedec
Narodenie17. apríl 1930
Trnava, Česko-Slovensko
Úmrtie21. november 1985 (55 rokov)
Bratislava, Československo
Profesiaprávnik

Prof. JUDr. Vojtech Hatala, CSc. (* 17. apríl 1930, Trnava – † 21. november 1985, Bratislava) bol významný slovenský právnik, pedagóg a vedec. Ide o univerzitného profesora trestného práva, priekopníka a zakladateľa teórie trestného práva, trestnoprávnej vedy a kriminológie na Slovensku, ktorý napísal viac ako 80 odborných štúdií a popularizačných článkov. Ako jediný na Slovensku rozpracoval kriminologickú teóriu motívu trestného činu. Angažoval sa za modernizáciu trestného práva a v jej rámci za zrušenie trestu smrti. Od roku 1961 predseda vedeckého kolégia Slovenskej akadémie vied, člen vedeckého kolégia ČSAV, predseda vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského a člen vedeckej rady Univerzity Komenského. V rokoch 1967-1969 pôsobil ako dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Vojtech Hatala je tiež spoluautorom ústavného zákona o súdoch a prokuratúrach a ústavného zákona o československej federácii. V decembri 1969 na protest proti politickému vývinu v Česko-Slovensku po auguste 1968 sa vzdal poslaneckého mandátu Slovenskej národnej rady a funkcie predsedu Ústavnoprávneho výboru Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR, za čo bol následne zbavený všetkých pedagogických a vedeckých funkcií a odstránený z verejného spoločenského života. V rokoch 1972-1985 vedecky pracoval vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Počas normalizácie bol až do konca života proskribovaný a prenasledovaný komunistickou ŠtB ako "nepriateľská osoba" pod krycím menom "DEMOKRAT".

V rámci rehabilitácie (in memoriam) mu bol v Prahe zostavený a v roku 2011 vydaný súbor jeho nepublikovaných vedeckých štúdií a v roku 2012 mu bolo zásluhou predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej udelené štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave mu v roku 2012 vydala "Poctu".

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ochrana socialistického vlastníctva. (spoluautor) (Osveta, Martin 1954)
 • Trestné právo. Všeobecná časť. (spoluautor) (SPN, Bratislava 1955)
 • Trestné právo ČSR. (spoluautor) (SPN, Bratislava 1955)
 • Trestné právo ČSR. (spoluautor) (SPN, Bratislava 1956)
 • Obzvlášť priťažujúce okolnosti v československom trestnom práve. (SAV, Bratislava 1957)
 • Československé trestní právo. Obecná část. (spoluautor) (Orbis, Praha 1959)
 • Zavinenie v československom socialistickom trestnom práve. (SAV, Bratislava 1961)
 • Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. (spoluautor) (SPN, Bratislava 1963)
 • Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. (spoluautor) (SPN, Bratislava 1964)
 • Československé trestní právo. Obecná část. (spoluautor) (Orbis, Praha 1964)
 • Československé trestné právo. Všeobecná časť. (spoluautor) (Osveta, Bratislava, 1964)
 • Príklady z trestného práva hmotného a procesného. (spoluautor) (SPN, Bratislava 1964)
 • Trestní zákon - komentář. (spoluautor) (Orbis, Praha 1964)
 • Trestný zákon - komentár. (spoluautor) (Osveta, Bratislava 1964)
 • Motív a trestný čin (SAV, Bratislava 1968)
 • Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla ako problém juvenilnej kriminológie (VÚDPaP, Bratislava 1973)
 • Právne vedomie a juvenilná kriminalita (VÚDPaP, Bratislava 1975)
 • Recidíva a juvenilná kriminalita (VÚDPaP, Bratislava 1977)
 • Skupinová kriminalita mládeže, jej príčiny a prevencia (VÚDPaP, Bratislava 1979)
 • Násilná kriminalita mládeže (VÚDPaP, Bratislava 1981)
 • Sexuálna kriminalita mládeže I, II (VÚDPaP, Bratislava 1983)
 • Hodnotové a právne vedomie mladistvých cigánskych delikventov (VÚDPaP, Bratislava 1985)
 • Motív a trestný čin (II. vydanie, Iura Edition, Bratislava 2003)
 • Kriminologické štúdie. Výber z diela 1973 – 1985 (pripravil Tomáš Jablonický) (Kalligram, Bratislava 2011)

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • 2012 - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy o rozvoj školstva, osobitne ústavného zákonodarstva

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • UHER, J.: Filozofické podnety v Hatalovej knihe Motív a trestný čin. In: Filozofia, roč. XXIV., č. 6, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969, s. 670 – 675
 • MATHERN, V.: Vojtech Hatala (1930 – 1985). In: BLAHO, P. – VLKOVÁ, E. (eds.): Právnici na Univerzite Komenského v Bratislave. 75 rokov činnosti Právnickej fakulty UK (1921 – 1996). Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK v Bratislave, 1996, s. 213 – 214
 • JABLONICKÝ, T.: Kriminologické návraty k prof. Vojtechovi Hatalovi (17. 4. 1930 – 21. 11. 1985). In: Právny obzor, roč. 93, č. 3, Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2010, s. 193 – 201

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]