Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v Dolnom Kubíne

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Dolný Kubín v okrese Dolný Kubín.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-267/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Hrob s pomníkom Nahrať súbor Hrob s pomníkom
KÚ: Dolný Kubín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-2817/1 Unifikovaný názov PO: hrob s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hviezdoslav P.O.;1849-1921,básnik

Hrob s pomníkom Nahrať súbor Hrob s pomníkom
KÚ: Dolný Kubín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-2817/2 Unifikovaný názov PO: hrob s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Matúška J.;1821-1877,spisovateľ

Dom remeselnícky
Nahrať súbor
Dom remeselnícky Gacelská cesta 3
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-2069/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Florinov dom

Pomník
Nahrať súbor
Pomník Hviezdoslavovo nám.
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-271/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hviezdoslav P.O.;1849-1921,básnik

Pamätník
Nahrať súbor
Pamätník Hviezdoslavovo nám.
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-2815/0 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda

Radnica
Nahrať súbor
Radnica Hviezdoslavovo nám. 2
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-3510/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mestský úrd

Múzeum
Nahrať súbor
Múzeum Hviezdoslavovo nám. 7
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-217/0 Unifikovaný názov PO: múzeum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hviezdoslav P.O.;Bibliot.Caploviciana

Dom župný pamätný Nahrať súbor Dom župný pamätný Hviezdoslavovo nám. 11
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-218/1 Unifikovaný názov PO: dom župný pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP-mobilizácia

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hviezdoslavovo nám. 11
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-218/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP+mobilizácia;SNP-mobilizácia,padlí

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný Hviezdoslavovo nám. 22
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-270/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hviezdoslav P.O.;Dom švagra P.O.Hviezdoslava

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hviezdoslavovo nám. 22
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-270/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hviezdoslav P.O.;1849-1921,básnik

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný Hviezdoslavovo nám. 32
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-269/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jégé Nádaši L.;Rodný dom L.N.Jégého

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hviezdoslavovo nám. 32
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-269/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jégé Nádaši L.;1866-1940,spisovateľ

Pamätník Nahrať súbor Pamätník Kohútov sad
KÚ: Dolný Kubín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-3110/0 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Matúška J.;1821-1877,spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Plastika Matúškova ul. 6
KÚ: Dolný Kubín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-3111/0 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Matúška J.;Nápis na kameni

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Radlinského ul. 1
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-216/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Kataríny

Miesto pamätné s pam.tab. Nahrať súbor Miesto pamätné s pam.tab. Radlinského ul. 10
KÚ: Dolný Kubín

Poloha
503-2819/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné s pam.tab.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Radlinský Andrej;1817-1879,nár.dejateľ,jazykove

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ 6-8
KÚ: Malý Bysterec

Poloha
503-2762/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Smrecsanyovský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Mokraďská ul.
KÚ: Mokraď

Poloha
503-231/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Mokraďská ul. 56-58
KÚ: Mokraď

Poloha
503-231/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sirotinec,Abaffyovský kaštieľ

Sýpka
Nahrať súbor
Sýpka
KÚ: Srňacie

Poloha
503-2085/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 10
KÚ: Srňacie

Poloha
503-1594/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 11
KÚ: Srňacie

Poloha
503-1592/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko výšinné
KÚ: Veľký Bysterec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-302/0 Unifikovaný názov PO: hradisko výšinné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;Tŕniny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria Záskalická ul. 16-17
KÚ: Záskalie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-2070/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zhontágovská kúria, sýpka

Dom ľudový pamätný Nahrať súbor Dom ľudový pamätný Ulica Andreja Halašu č. 55, Záskalie, Dolný Kubín.
KÚ: Záskalie

Poloha
503-2820/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Halaša A.;Rodný dom A.Halašu

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Ulica Andreja Halašu č. 55, Záskalie, Dolný Kubín.
KÚ: Záskalie

Poloha
503-2820/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Halaša A.;1852-1913,etnograf

Zvonica Nahrať súbor Zvonica Ulica Andreja Halašu č. 59, Záskalie, Dolný Kubín.
KÚ: Záskalie

Poloha
503-2068/1 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty