Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Oravský Podzámok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Oravský Podzámok v okrese Dolný Kubín.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 482
KÚ: Dolná Lehota

Poloha
503-2075/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;dvojdom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s pomníkom
KÚ: Oravský Podzámok

Poloha
503-272/0 Unifikovaný názov PO: hrob s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí partizáni-26;Hrob padlých partizánov

Pilier s podstavcom Nahrať súbor Pilier s podstavcom
KÚ: Oravský Podzámok

Poloha
503-2665/1 Unifikovaný názov PO: pilier s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pilier pod sochou sv.Jána Nep

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Oravský Podzámok

Poloha
503-2665/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Oravský Podzámok

Poloha
503-3137/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hviezdoslav P.O.;1849-1921,básnik

Palác hradný i.
Nahrať súbor
Palác hradný i.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Poloha
503-237/1 Unifikovaný názov PO: palác hradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Citadela

Kaplnka hradná i.
Nahrať súbor
Kaplnka hradná i.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka hradná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža schodisková
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/3 Unifikovaný názov PO: veža schodisková

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodisková veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Cisterna
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/4 Unifikovaný názov PO: cisterna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradná cisterna

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža obytná
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Poloha
503-237/5 Unifikovaný názov PO: veža obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Obytná veža

Palác hradný ii.
Nahrať súbor
Palác hradný ii.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/6 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pálffyho palác (Korvínov palác)

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný iii.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/7 Unifikovaný názov PO: palác hradný iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: palác Jána z Dubovca

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr parkanový
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/8 Unifikovaný názov PO: múr parkanový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múr parkanový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Brána so schodiskom
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/9 Unifikovaný názov PO: brána so schodiskom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: brána so schodiskom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Parkan
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/10 Unifikovaný názov PO: parkan

Bližšie určenie; zaužívaný názov: parkan

Bašta i.
Nahrať súbor
Bašta i.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/11 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: V delová bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta ii.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/12 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z delová bašta

Nádvorie hradné i.
Nahrať súbor
Nádvorie hradné i.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/13 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horné nádvorie

Schodisko prístupové i.
Nahrať súbor
Schodisko prístupové i.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/14 Unifikovaný názov PO: schodisko prístupové i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodisko

Studňa hradná
Nahrať súbor
Studňa hradná
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/15 Unifikovaný názov PO: studňa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: studňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový i.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/16 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: V hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta iii.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/17 Unifikovaný názov PO: bašta iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Archívna bašta

Stavba obytná i.
Nahrať súbor
Stavba obytná i.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/18 Unifikovaný názov PO: stavba obytná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: fara

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba obytná ii.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/19 Unifikovaný názov PO: stavba obytná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: administratívny trakt

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Kaplnka hradná ii.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/20 Unifikovaný názov PO: kaplnka hradná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka sv.Michala

Palác hradný iv.
Nahrať súbor
Palác hradný iv.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/21 Unifikovaný názov PO: palác hradný iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Thurzov palác

Nádvorie hradné ii.
Nahrať súbor
Nádvorie hradné ii.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/22 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nádvorie predhradia I.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Schodisko prístupové ii.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/23 Unifikovaný názov PO: schodisko prístupové ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodisko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Pranier
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/24 Unifikovaný názov PO: pranier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pranier

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné iii.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/25 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nádvorie predhradia I.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža bránová i.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/26 Unifikovaný názov PO: veža bránová i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión s kazematami
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/27 Unifikovaný názov PO: bastión s kazematami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bastión

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné iv.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/28 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nádvorie predhradia II.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový ii.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/29 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J hradbový múr

Altánok
Nahrať súbor
Altánok
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/30 Unifikovaný názov PO: altánok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: glorieta

Veža bránová ii.
Nahrať súbor
Veža bránová ii.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/31 Unifikovaný názov PO: veža bránová ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: S vstupná brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový iii.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/32 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné v.
č. 1
KÚ: Oravský Podzámok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-237/33 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nádvorie predhradia III.

Kostol Nahrať súbor Kostol 16
KÚ: Oravský Podzámok

Poloha
503-238/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Nepomuckého

Pošta Nahrať súbor Pošta Hviezdoslavovo nám. 6
KÚ: Oravský Podzámok

Poloha
503-241/0 Unifikovaný názov PO: pošta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bývalá pošta

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Hviezdoslavovo nám. 8
KÚ: Oravský Podzámok

Poloha
503-240/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Budova "Turistu"

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Hviezdoslavovo nám. 9
KÚ: Oravský Podzámok

Poloha
503-242/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Hotel Nahrať súbor Hotel Hviezdoslavovo nám. 10
KÚ: Oravský Podzámok

Poloha
503-243/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hotel Oravan

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Hviezdoslavovo nám. 13
KÚ: Oravský Podzámok

Poloha
503-244/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stará prefektúra

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Hviezdoslavovo nám. 14
KÚ: Oravský Podzámok

Poloha
503-239/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov:


Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty