Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Veličná

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Veličná v okrese Dolný Kubín.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria
č. 266
KÚ: Revišné

Poloha
503-3104/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zemianska kúria

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sídlisko výšinné
KÚ: Veličná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-303/1 Unifikovaný názov PO: sídlisko výšinné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané;Skalice

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom na podstavci
KÚ: Veličná

Poloha
503-11942/1 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom na podstavci

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus - socha Krista na kríži

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha i.
KÚ: Veličná

Poloha
503-11942/2 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Márie Magdalény

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha na podstavci ii.
KÚ: Veličná

Poloha
503-11942/3 Unifikovaný názov PO: socha na podstavci ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha na podstavci iii.
KÚ: Veličná

Poloha
503-11942/4 Unifikovaný názov PO: socha na podstavci iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Jána Evanjelistu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie
KÚ: Veličná

Poloha
503-11942/5 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie súsošia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ
č. 1
KÚ: Veličná

Poloha
503-257/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kompossesorátny kaštieľ

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 80
KÚ: Veličná

Poloha
503-255/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Michala

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný 80
KÚ: Veličná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-255/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník i. 80
KÚ: Veličná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-255/3 Unifikovaný názov PO: náhrobník i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: náhrobník so srdcom a krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník ii. 80
KÚ: Veličná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-255/4 Unifikovaný názov PO: náhrobník ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: náhrobník Dr.Josepha Erbera

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný 80
KÚ: Veličná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-255/5 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: príkostolný cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara pamätná
č. 108
KÚ: Veličná

Poloha
503-289/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bohúň P.M.;Rodný dom P.M.Bohúňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 108
KÚ: Veličná

Poloha
503-289/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bohúň P.M.;1822-1872,výtvarník

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 166
KÚ: Veličná

Poloha
503-256/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.tolerančný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom župný
č. 183
KÚ: Veličná

Poloha
503-258/0 Unifikovaný názov PO: dom župný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Stoličný dom,obecný dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Rínok 167
KÚ: Veličná

Poloha
503-11461/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;stará fara,Lacov dom s pecami

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Rynok 11
KÚ: Veličná

Poloha
503-1599/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Rynok 14
KÚ: Veličná

Poloha
503-1600/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty