Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sedliacka Dubová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sedliacka Dubová v okrese Dolný Kubín.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Sedliacka Dubová

Poloha
503-251/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Michala

Kostol ruina Nahrať súbor Kostol ruina
KÚ: Sedliacka Dubová

Poloha
503-12150/1 Unifikovaný názov PO: kostol ruina

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kostol sv.Kozmu a Damiána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostnica
KÚ: Sedliacka Dubová

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-12150/2 Unifikovaný názov PO: kostnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kostnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný s bránami
KÚ: Sedliacka Dubová

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-12150/3 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: torzá ohradného múru a brán

Cintorín príkostolný Nahrať súbor Cintorín príkostolný
KÚ: Sedliacka Dubová

Poloha
503-12150/4 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zaniknutý príkostolný cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko výšinné
KÚ: Sedliacka Dubová

Poloha
503-2152/1 Unifikovaný názov PO: hradisko výšinné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;Hrádok Ohradza

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty