Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Jasenová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Jasenová v okrese Dolný Kubín.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola pamätná
č. 107
KÚ: Jasenová

Poloha
503-12068/1 Unifikovaný názov PO: škola pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1860-1928,spisovateľ

Dom ľudový pamätný
Nahrať súbor
Dom ľudový pamätný 21
KÚ: Jasenová

Poloha
503-274/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;Rodný dom M.Kukučína

Rodný dom lekára a spisovateľa Martina Kukučína; usadlosť stredného roľníka.
Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná 21
KÚ: Jasenová

Poloha
503-274/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kukučín Martin;1860-1928,spisovateľ

Pamätná tabuľa na rodnom dome Martina Kukučína.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
KÚ: Jasenová

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-274/4 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cieň,maštaľ,sypáreň,záčin

Prístrešok s bránou Nahrať súbor Prístrešok s bránou
KÚ: Jasenová

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-274/5 Unifikovaný názov PO: prístrešok s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prístrešok s bránou

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná 105
KÚ: Jasenová

Poloha
503-3118/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Uhrík J.;1894-1916,vojak

Pamätná tabuľa venovaná pamiatke Jána (Janka) Uhríka (1894 – 1916), vojaka rakúsko-uhorskej armády, ktorý padol v prvej svetovej vojne.
Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 138
KÚ: Jasenová

Poloha
503-2030/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Jednopodlažný klasicistický kaštieľ postavený Dobákovcami po roku 1830.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty