Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dlhá nad Oravou

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dlhá nad Oravou v okrese Dolný Kubín.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pilier s podstavcom a reliéfom
č. 610
KÚ: Dlhá nad Oravou

Poloha
503-2637/1 Unifikovaný názov PO: pilier s podstavcom a reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pilier s reliéfom sv.Jána Nep

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie
č. 610
KÚ: Dlhá nad Oravou

Poloha
503-2637/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: súsošie Korunovania P.Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Ohradenie
č. 610
KÚ: Dlhá nad Oravou

Poloha
503-2637/3 Unifikovaný názov PO: ohradenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradenie súsošia

Sýpka Nahrať súbor Sýpka
č. 176
KÚ: Dlhá nad Oravou

Poloha
503-1539/1 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 176
KÚ: Dlhá nad Oravou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-1539/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 176
KÚ: Dlhá nad Oravou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-1539/3 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 176
KÚ: Dlhá nad Oravou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-1539/4 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 176
KÚ: Dlhá nad Oravou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-1539/5 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 176
KÚ: Dlhá nad Oravou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-1539/6 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Sýpka Nahrať súbor Sýpka
č. 176
KÚ: Dlhá nad Oravou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
503-1539/7 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Kostol Nahrať súbor Kostol 200
KÚ: Dlhá nad Oravou

Poloha
503-215/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Ladislava

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pilier
č. 608
KÚ: Dlhá nad Oravou

Poloha
503-11887/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hranolový pilier pod sochou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
č. 608
KÚ: Dlhá nad Oravou

Poloha
503-11887/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký - socha sv.Jána Nepomuckého

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty