Zoznam kultúrnych pamiatok v Revúcej

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Revúca v okrese Revúca.vhghgh

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Hrob s náhrobníkom
Nahrať súbor
Hrob s náhrobníkom
KÚ: Revúca

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-1553/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ormis Samuel - 1824-1875,pedagóg,spisovateľ

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Revúca

Poloha
608-2454/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Reuss Samuel - 1783-1852,etnograf,histor

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Revúca

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-2455/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Botto Július - 1848-1926,historik

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Muránska ul. 1
KÚ: Revúca

Poloha
608-10122/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Muránska ul. 3
KÚ: Revúca

Poloha
608-10123/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Viest R.gen. - Rod.dom gen.Viesta

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Muránska ul. 3
KÚ: Revúca

Poloha
608-10123/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Viest R.gen. - 1890-1945,arm.gen.

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Muránska ul. 5
KÚ: Revúca

Poloha
608-10124/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Muránska ul. 7
KÚ: Revúca

Poloha
608-2452/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Fara pamätná Nahrať súbor Fara pamätná Muránska ul. 9
KÚ: Revúca

Poloha
608-2453/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v. - Reussovci

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Muránska ul. 9
KÚ: Revúca

Poloha
608-2453/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Reussovci - Národopis a iné.

Kúria pamätná
Nahrať súbor
Kúria pamätná Muránska ul. 18
KÚ: Revúca

Poloha
608-539/1 Unifikovaný názov PO: kúria pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.slovenské gymnázium - 1.Slov.gymnázium

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Muránska ul. 18
KÚ: Revúca

Poloha
608-539/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zoch I.B. - 1843-1921,encyklopedista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Slobody nám.
KÚ: Revúca

Poloha
608-1549/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.sv.v.

Reduta
Nahrať súbor
Reduta Slobody nám. 1
KÚ: Revúca

Poloha
608-541/0 Unifikovaný názov PO: reduta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bývalý Hostinec Kohút

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Slobody nám. 12
KÚ: Revúca

Poloha
608-543/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Vavrinca

Radnica Nahrať súbor Radnica Slobody nám. 17
KÚ: Revúca

Poloha
608-540/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mestský dom

Gymnázium pamätné Nahrať súbor Gymnázium pamätné Železnicná ul. 27
KÚ: Revúca

Poloha
608-542/1 Unifikovaný názov PO: gymnázium pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.patronátne - Revúcke gymnázium

Tabuľa pamätná i. Nahrať súbor Tabuľa pamätná i. Železnicná ul. 260
KÚ: Revúca

Poloha
608-542/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ormis Samuel - 1824-1875,pedagóg,spisovat.

Tabuľa pamätná ii. Nahrať súbor Tabuľa pamätná ii. Železnicná ul. 260
KÚ: Revúca

Poloha
608-542/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kukucín Martin - 1860-1920,spisovatel

Pomník s bustou Nahrať súbor Pomník s bustou Železničná ul. 260
KÚ: Revúca

Poloha
608-542/4 Unifikovaný názov PO: pomník s bustou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Botto Július - 1848-1926,historik

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty