Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Muráň

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Muráň v okrese Revúca.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Veža obytná Nahrať súbor Veža obytná
č. 602
KÚ: Murán

Poloha
608-528/1 Unifikovaný názov PO: veža obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cigánska veža s klenotnicou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba obytná
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/2 Unifikovaný názov PO: stavba obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kapitánsky dom,veliteľský dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný i.
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/3 Unifikovaný názov PO: palác hradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: palác s kaplnkou,Széchenyovský

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný ii.
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/4 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Koháryho palác,južný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cisterna
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/5 Unifikovaný názov PO: cisterna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cisterna

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka,starý kostol,bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta i.
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/7 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prašná veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta ii.
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/8 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: polkruhová bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa hradná
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/9 Unifikovaný názov PO: studňa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: studňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Väznica
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/10 Unifikovaný názov PO: väznica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: väznica s hladomorňou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bastión
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/11 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: delový bastión,turecká bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža strážna
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/12 Unifikovaný názov PO: veža strážna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: strážna veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža bránová i.
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/13 Unifikovaný názov PO: veža bránová i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža bránová s baštou

Veža bránová ii. Nahrať súbor Veža bránová ii.
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/14 Unifikovaný názov PO: veža bránová ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža bránová,vstupná brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/15 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné
č. 602
KÚ: Murán

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-528/16 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné nádvorie

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Murán

Poloha
608-2416/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 3
KÚ: Murán

Poloha
608-2417/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Juraja

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara
č. 5
KÚ: Murán

Poloha
608-529/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Hostinec Nahrať súbor Hostinec
č. 93
KÚ: Murán

Poloha
608-2422/0 Unifikovaný názov PO: hostinec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Obecný hostinec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Komora
č. 111
KÚ: Murán

Poloha
608-2418/0 Unifikovaný názov PO: komora

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen

Radnica Nahrať súbor Radnica
č. 329
KÚ: Murán

Poloha
608-2423/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Obecný dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 333
KÚ: Murán

Poloha
608-2421/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Slúžnovský dom

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty