Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Muránska Zdychava

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Muránska Zdychava v okrese Revúca.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10152/0 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola so stajňou
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10153/0 Unifikovaný názov PO: stodola so stajňou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10154/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10155/0 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10156/0 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10157/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový - Chyžka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10158/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Chyžka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10159/0 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10160/0 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,slama

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10161/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový - Chyžka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10162/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Chyžka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10163/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový - Chyžka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola so stajňou
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10164/0 Unifikovaný názov PO: stodola so stajňou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová,slama

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 51
KÚ: Muránska Zdychava

Poloha
608-2426/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 52
KÚ: Muránska Zdychava

Poloha
608-2427/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 53
KÚ: Muránska Zdychava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-2428/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 54
KÚ: Muránska Zdychava

Poloha
608-2429/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.