Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sirk

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sirk v okrese Revúca.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Portál štôlne Nahrať súbor Portál štôlne
KÚ: Sirk

Poloha
608-11789/1 Unifikovaný názov PO: portál štôlne

Bližšie určenie; zaužívaný názov: portál štôlne Ladislav

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
KÚ: Sirk

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-11789/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stajňa s vozovňou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielne
KÚ: Sirk

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-11789/3 Unifikovaný názov PO: dielne

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stolárska,kolárska,tesárska d.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sklad
KÚ: Sirk

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-11789/4 Unifikovaný názov PO: sklad

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sklad oleja

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova prevádzková
KÚ: Sirk

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-11789/5 Unifikovaný názov PO: budova prevádzková

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kino,pošta,manipulačná budova

Múr oporný Nahrať súbor Múr oporný
KÚ: Sirk

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-11789/6 Unifikovaný názov PO: múr oporný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oporný múr štôlne Ladislav

Zbrojnica hasičská Nahrať súbor Zbrojnica hasičská
KÚ: Sirk

Poloha
608-11791/1 Unifikovaný názov PO: zbrojnica hasičská

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, drevo - hasičská zbrojnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zvonička
KÚ: Sirk

Poloha
608-11791/2 Unifikovaný názov PO: zvonička

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hasičská zvonička

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hydrant
KÚ: Sirk

Poloha
608-11791/3 Unifikovaný názov PO: hydrant

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hydrant

Pec vysoká
Nahrať súbor
Pec vysoká
KÚ: Sirk

Poloha
608-2466/0 Unifikovaný názov PO: pec vysoká

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 132
KÚ: Sirk

Poloha
608-2467/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: husitský kostol,starý ev.kost

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.