Zoznam kultúrnych pamiatok v Tornali

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Tornaľa v okrese Revúca.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 163
KÚ: Behynce

Poloha
608-934/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Behynce

Poloha
608-934/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 191
KÚ: Starna

Poloha
608-10833/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Starna

Poloha
608-10833/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr oporný
KÚ: Starna

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10833/3 Unifikovaný názov PO: múr oporný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ha-Ha múrik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána
KÚ: Starna

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10833/4 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vstupná brána kaštieľa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Aleja
KÚ: Starna

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-10833/5 Unifikovaný názov PO: aleja

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prístupová lipovo-pagaštanová aleja

Kostol
Nahrať súbor
Kostol 8
KÚ: Tornaľa

Poloha
608-1021/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ref.

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ
č. 385
KÚ: Tornaľa

Poloha
608-973/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Tornaľa

Poloha
608-973/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Jazero
KÚ: Tornaľa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-973/3 Unifikovaný názov PO: jazero

Bližšie určenie; zaužívaný názov: jazierko v záhrade

Vila pamätná Nahrať súbor Vila pamätná Letná ul. 6
KÚ: Tornaľa

Poloha
608-2933/1 Unifikovaný názov PO: vila pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štáb sov.armády

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Letná ul. 6
KÚ: Tornaľa

Poloha
608-2933/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štáb sov.armády

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Letná ul. 6
KÚ: Tornaľa

Poloha
608-2933/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie pamätnej vily

Kúria Nahrať súbor Kúria Mierová ul. 145
KÚ: Tornaľa

Poloha
608-10994/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty