Zoznam kultúrnych pamiatok v Jelšave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Jelšava v okrese Revúca.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Jelšava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-2407/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ferjencík S. - 1793-1855,meteorológ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom
KÚ: Jelšava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
608-11379/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Greiner Ludovít - 1796-1882,lesný hospodár

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mníšanská ul. 1
KÚ: Jelšava

Poloha
608-4139/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mníšanská ul. 37
KÚ: Jelšava

Poloha
608-4138/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Radnica Nahrať súbor Radnica Republiky nám. 2
KÚ: Jelšava

Poloha
608-506/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Republiky nám. 4
KÚ: Jelšava

Poloha
608-4145/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hostinec Republiky nám. 5
KÚ: Jelšava

Poloha
608-507/0 Unifikovaný názov PO: hostinec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Skalka

Kostol Nahrať súbor Kostol Republiky nám. 8
KÚ: Jelšava

Poloha
608-510/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Škola Nahrať súbor Škola Republiky nám. 8
KÚ: Jelšava

Poloha
608-510/2 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v. - Bývalá ev.a.v.škola

Kostol Nahrať súbor Kostol Republiky nám. 16
KÚ: Jelšava

Poloha
608-511/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Petra a Pavla

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Republiky nám. 18
KÚ: Jelšava

Poloha
608-4144/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Dom kostolníka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara Republiky nám. 20
KÚ: Jelšava

Poloha
608-508/1 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie s bránou Republiky nám. 20
KÚ: Jelšava

Poloha
608-508/2 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie fary

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Republiky nám. 23
KÚ: Jelšava

Poloha
608-4136/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - meštiansky dom s mur.bránou

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Republiky nám. 24
KÚ: Jelšava

Poloha
608-4142/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Republiky nám. 25
KÚ: Jelšava

Poloha
608-4137/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Republiky nám. 26
KÚ: Jelšava

Poloha
608-4141/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Republiky nám. 28
KÚ: Jelšava

Poloha
608-509/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kóburgovský kaštiel

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Republiky nám.
KÚ: Jelšava

Poloha
608-509/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Republiky nám. 34
KÚ: Jelšava

Poloha
608-4140/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty